HHD < 2008

  • Ny norsk politikk i nord
    Hvor hender det? | August 21, 2005

    Norge forvalter store naturessurser i nord. Nordområdepolitikken må ta hensyn til bærekraftig utvikling, klimaendringer og konkurrerende lands intere1