HHD 2009

 • Afghanistan: når blir det fred?
  Hvor hender det? 2009 : 12 | May 3, 2009

  Stormakter har vært opptatt av Afghanistan i flere hundre år. Det britiske imperiet utkjempet tre kriger der. Sovjetunionen sendte over 100 000 solda1

  En tegning med Obama og USA i hovedrollen
 • 2009: Tyskland markerer, feirer og velger
  Hvor hender det? 2009 : 19 | October 25, 2009

  2009 er året for politiske valg og runde jubileer i Tyskland. Europas mest folkerike stat har gjennomført presidentvalg, europavalg, forbundsdags- og1

 • Menneskerettighetene - er for alle
  Hvor hender det? 2009 : 14 | September 5, 2009

  Tanken om individets rettigheter og behovet for å begrense herskerens og de styrendes makt og maktmisbruk har vokst fram gjennom flere hundre år, men1