HHD 2010

 • Narkokrigen i Mexico
  Hvor hender det? 2011 : 4 | February 6, 2010

  Den såkalte krigen mot narkokartellene i 2010 krevde flere liv enn krigen i Afghanistan. Og stadig hører vi at Mexico er på vei til å bli en såkalt «1

 • Hvem er israelerne?
  Hvor hender det? 2010 : 17 | September 26, 2010

  Få stater i verden er så mye omtalt i internasjonale medier som Israel. Men i det storpolitiske dramaet blir Israel ofte framstilt noe endimensjonal1

 • Hvor går Irak?
  Hvor hender det? 2010 : 3 | January 31, 2010

  I et fugleperspektiv er det ingen konflikt som de siste ti årene har tatt mer av verdens oppmerksomhet enn krigen i Irak.

  Fleire bilde av barnesoldatar
 • Sentral-Asia mellom barken og veden
  Hvor hender det? 2010 : 25 | December 12, 2010

  Etter oppløsningen av supermakten Sovjetunionen i 1991 trådte Sentral-Asia – for første gang på over hundre år – fram i dagslyset. FN fikk fem nye me1

 • Konfliktbilde 2008-2009
  Hvor hender det? 2010 : 2 | January 17, 2010

  «Verden er blitt fredeligere,» sier noen. Nei, sier andre, det er slett ikke så sikkert. Noe av forskjellene i syn kan vi forklare med ulike utgangsp1

 • Shusunda, Bangladesh: 30 år med framgang
  Hvor hender det? 2010 : 14 | August 29, 2010

  I flere land reises det spørsmål om hvorvidt bistand bidrar til utvikling. Den norske sosialantropologen Eirik G. Jansen har et bedre utkikkspunkt en1

  Bilde av ungjenter i Shusunda på vei til skolen
 • Tyrkia: fra bro til brovakt
  Hvor hender det? 2010 : 16 | September 19, 2010

  De siste årene har Tyrkia tiltatt seg en sterkere internasjonal rolle. Tyrkia har rett og slett begynt å handle mer ut fra egne interesser på den int1

 • Naturkatastrofer: Hvordan kan vi verge oss?
  Hvor hender det? 2010 : 20 | October 31, 2010

  Aldri har så mange mennesker vært så rammet av naturkatastrofer som i de siste tiårene. Stadig flere mennesker lever mer utsatt for mer ekstremvær.

  To bilder i ett - for lite og altfor mye vann
 • Klimaforhandlingar i stampe
  Hvor hender det? 2010 : 13 | May 11, 2010

  Verdas statsleiarar er einige med klimaforskarane om at vi må redusere utsleppa av klimagassar kraftig dei neste tiåra for å unngå alvorlege konsekve1

 • Somalia – islamister og pirater
  Hvor hender det? 2010 : 7 | March 14, 2010

  Piratvirksomhet, som eksploderte i 2008, har igjen bidratt til å sette Somalia på kartet. Det samme har framveksten av bevegelsen av unge muslimer (a1