HHD 2014

 • Syria fra vondt til verre
  Hvor hender det? 2014 : 6 | February 22, 2014

  I Syria utviklet den arabiske våren seg over tid til en væpnet oppstand. Regimet satte tidlig inn sine sikkerhetsstyrker. Med brutal framferd bidro d1

 • Nigeria – eit land fylt av motsetnader
  Hvor hender det? 2014 : 4 | February 2, 2014

  Nigeria er eit land av motsetnader – mellom anna prega av enorm forskjell i levekår mellom den rike eliten og det fattige folkefleirtalet. Korrupsjon1

  Ein kollasje av bilde frå Nigeria
 • Svikter UD norske borgere i krise?
  Hvor hender det? 2014 : 3 | January 26, 2014

  Norske borgere reiser til utlandet som aldri før. Noen få ganger oppstår problemer. Da kan det utløse konsulær bistand fra det norske utenriksdeparte1

  Ulike stiliserte bilder av den globalt reisende
 • Konfliktbildet 2012-2013
  Hvor hender det? 2014 : 1 | January 4, 2014

  I 2014 − med den kritiske borgerkrigssituasjonen i Syria som mest iøynefallende eksempel – ser vi at èn orden ikke alltid blir avløst av en ny og bed1