Det indre marked i EU (hhd12_15)

name

Det indre marked i EU (hhd12_15)

description

Det indre marked
i EU − et felles og grenseløst marked uten hindringer for den frie bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital (gjerne omtalt som «de fire friheter
»). Opprettet i 1992. Samtidig er det et marked med like konkurranseregler. Mye av målet med det indre markedet var å bidra til vekst i EU for å stå sterkere i konkurransen med bl.a. USA og Japan.