Hopp til innhold
NUPI skole

Migrasjon

title

Migrasjon

tags

Migrasjon

tags_migration

Migrasjon

old_description

description

Migrasjon handler om forflytningen av mennesker, både internt i land eller på tvers av landegrenser. Vi forsker på de mange spørsmålene knyttet til migrasjon og flyktningeproblematikk.

Det er flere årsaker til at mennesker forlater sine hjem. Vi skiller gjerne mellom «støtfaktorer», som væpnet konflikt, naturkatastrofer, og undertrykking, og «trekkfaktorer», som ønsket om et bedre liv. Mens den førstnevnte kategorien ofte representeres av flyktninger, representeres den sistnevnte ofte av økonomiske migranter. I motsetning til migranter har flyktninger krav på asyl eller opphold i andre land på humanitært grunnlag.

Ifølge Flyktninghjelpen var nærmere 71 millioner mennesker på flukt ved inngangen til 2019. Dette er det høyeste tallet som noen gang har blitt registrert, og utgjør en økning på nærmere 2,3 million siden 2018. Selv om brorparten av disse er internt fordrevne i eget land eller flyktninger i naboland, har det økende tallet store implikasjoner for både Norge og EU, så vel som verden for øvrig. Dette kom tydelig til uttrykk under den store tilstrømmingen av flyktninger og irregulære migranter til Europa i 2015. Den globale flyktning- og migrasjonskrisen representerer derfor en av de største utfordringene verdenssamfunnet står overfor.

Noen av spørsmålene vi forsøker å svare på er følgende:

  • Hvordan kan det internasjonale samfunnet finne en felles løsning på den globale flyktning- og migrasjonskrisen?
  • Hvilke tilnærminger til å håndtere grunnleggende årsaker til migrasjon i svake og sårbare stater fungerer, og hvorfor?
  • Hva er de utilsiktede konsekvensene av eksterne migrasjonstiltak som iverksettes i land hvor migranter kommer fra eller reiser via?