Hopp til innhold
NUPI skole

Opprørsgrupper

title

Opprørsgrupper

tags

Opprørsgrupper

tags_migration

Opprørsgrupper

old_description

description

Opprørsgrupper er ikke-statlige eller delvis statlige væpnede aktører som gjerne opererer innenfor territoriet til en svak og konfliktrammet stat. Vi forsker på de mange spørsmålene knyttet til disse gruppene.

Når det kommer til pågående konflikter i verden i dag, uansett om det er snakk om Syria, Jemen, Afghanistan eller Mali, er det ikke bare statlige aktører som styrer utviklingen på bakken. I omgivelser preget av statlig sårbarhet og ustabilitet har nemlig væpnede opprørere fått en stadig mer innflytelsesrik rolle. Deres virke er imidlertid ikke begrenset til militante aktiviteter – disse gruppene blir stadig mer lokalt integrerte i samfunn der staten av ulike grunner ikke strekker til.

Ved å for eksempel tilby velferdstjenester og beskyttelse, har flere opprørsgrupper klart å oppnå en viss legitimitet blant befolkningen i områdene de opererer i. I en sårbar stat kan derfor en slik gruppe være like relevant for menneskers levekår som staten. Mens mange opprørsgrupper oppstår som del av nasjonale frigjøringsbevegelser, er andre også del av globale nettverk, som for eksempel Den islamske staten (IS) og al-Qaeda. 

Noen av spørsmålene vi forsøker å svare på er:

  • Hva kjennetegner dagens opprørsbevegelser i Midtøsten og Nord-Afrika, og hvordan tilpasser lokalbefolkningen seg i områder hvor disse har klart å opprette en viss form for territoriell kontroll?
  • Hvorfor velger noen islamistgrupper å drive sin politiske og religiøse kamp innad i staten, mens andre islamist-grupper ønsker å etablere alternative politiske enheter, for eksempel å gjenopprette det islamske kalifatet?
  • Er islamske opprørsgrupper virkelig dedikert til en global kamp, eller bruker de jihadistisk diskurs til å fremme lokale eller regionale mål?