Rapport

Common Fears, Common Opportunities? Czechia and Norway in the changing international context

Publisert: 17. mars 2020
Sammendrag:

Internasjonal politikk er i endring, og europeiske stater er nødt til å tilpasse sin utenrikspolitikk til nye utfordringer og samhandlingsmønstre. Denne policy briefen ser nærmere på hvordan Norge og Tsjekkia tilnærmer seg endrede rammebetingelser og nye problemstillinger i utenrikspolitikken. Hvordan vurderer norske og tsjekkiske beslutningstakere utviklingen i verdenspolitikken? Hva slags bekymringer og utfordringer er de særlig opptatt av? Hvilke partnere og institusjonelle strukturer har de tradisjonelt lent seg på, og hvilke endringer kan vi eventuelt observere?