Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Morten Skumsrud Andersen

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati
Morten_Skumsrud_Andersen_11.jpg

Kontaktinfo og filer

msa@nupi.no
452 45 542
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Morten S. Andersen er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati. I tillegg til teori og metodologi, handler forskningen hans om hvordan maktrelasjoner mellom stater har utviklet seg og blitt legitimert over tid. Her studerer Andersen særlig hierarkier og imperier, og internasjonal begrepshistorie.

Han er for tiden med i prosjektet A Conceptual History of International Relations (CHOIR). Disse forskningsområdene bruker Andersen også i en analyse av colombiansk utenrikspolitikk og global orden i prosjektene Undermining Hegemony og Evaluating Power Political Repertoires (EPOS), og i analyser av utenlandske oppkjøp og investeringer i prosjektet Consequences of Investments for National Security (COINS).

I 2016 forsvarte Andersen doktorgraden sin, “A Genealogy of the Balance of Power”, ved London School of Economics and Political Science (LSE). I den skrev han historien om hvordan begrepet “maktbalanse”, som i utgangspunktet ble benyttet til å forsvare ideen om en slags europeisk republikk, over tid undergravde tanken om et “internasjonalt samfunn” og heller ble brukt til å fremme en visjon av internasjonal politikk hvor egenrådige stater er i sentrum. Andersen viser her hvordan begrepets uklare oprinnelse og historien om hvordan det siden har blitt brukt definerer parametrene for dagens debatter om «maktbalanse» i internasjonale relasjoner.

Ekspertise

 • Internasjonale investeringer
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Styring
 • Historisk IR

Utdanning

2016 PhD, London School of Economics. Doktorgradsavhandling: Genealogy of the Balance of Power – Its Uses and Effects

2008 MSc International Relations; London School of Economics

2006 Bachelor, internasjonale studier, Universitetet i Oslo

2003 Latinamerikastudier, Universidad de Costa Rica

Arbeidserfaring

2022- Gruppeleder, Forskningsgruppen for global orden og diplomati, NUPI

2008- Forsker/doktorgradsstipendiat/seniorforsker, NUPI

Aktivitet

Går verden slik vi kjenner den i oppløsning?
Podkast

Går verden slik vi kjenner den i oppløsning?

De fleste av oss har vokst opp med tanken om at verden blir bedre og bedre, det blir mindre fattigdom og krig og demokratiet sprer seg. Men nå er...

 • Security policy
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • North America
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • Security policy
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • North America
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Går verden slik vi kjenner den i oppløsning?

Vi lever i en turbulent, uforutsigbar og farlig tid. Hva er dette nye, ukjente som står på dørterskelen?
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Menneskerettigheter
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Hvilke politiske utfordringer står norsk økonomi overfor? Her er fem av dem.

Utfordringene viser hvor tett internasjonal politikk og økonomi henger sammen, skriver Morten Skumsrud Andersen i Aftenposten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

45 millioner til NUPI-ledet forskningssenter for geopolitikk

Senteret skal styrke kunnskapen om internasjonale maktforhold og stormaktenes posisjoner – og hvordan dette påvirker Norges interesser og politikk.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Global økonomi
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Global styring
 • Styring
Hvor hender det?
Geopolitikk er viktig for å forstå staters strategier, interesser og maktbruk – og risikoen for krig og konflikt. Men hva betyr det?
 • Security policy
 • Globalisation
 • Foreign policy
Arrangement
09:00 - 14:30
Marmorsalen på Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk
norsk-urix-konf-2023_.png
Arrangement
09:00 - 14:30
Marmorsalen på Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk
21. mar. 2023
Arrangement
09:00 - 14:30
Marmorsalen på Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2023: Respons – norsk utenrikspolitikk for en ny tid

21. mars har Utenriksdepartementet og NUPI gleden av å invitere til Norsk utenrikspolitisk konferanse 2023 på Sentralen i Oslo.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The unsolicited rocket: a story of science, technology, and future wars

Denne artikkelen undersøker det forunderlige tilfellet med den uønskede raketten: et norsk forskningsinstitutt utviklet et våpensystem som ingen ønsket eller hadde bedt om, men som senere ble bredt implementert. Vi argumenterer for at «Terne»-våpenet ikke eksisterte fordi det var nødvendig basert på rasjonelle beregninger om effektivitet, men på grunn av narrativene, koalisjonene og konkurransedynamikkene som omkranset det og gjorde det nyttig. Konvensjonelt betraktes krig og teknologi ofte som distinkte "ting" med uforanderlige essenser, brukt som variabler for å forklare andre fenomener, i stedet for å bli undersøkt på deres egne premisser. I dette tilfellet fokuserer vi empirisk på konfigurasjonen av sosiotekniske visjoner, og handlingskapasitetene som oppstår fra disse. Ved å fokusere på sosiotekniske systemer er dette ikke et tilfelle av "militarisering" av det sivile samfunn og forskning i fredstid. Snarere, evnen til handling ligger i konkurransedyktige nettverk av narrativer og koalisjoner mellom teknologier, individer, profesjoner, teknologiske miljøer, militære organisasjoner og finansieringsorganer, som sammen former hvordan ideer og teknologier blir autoritative og dominerende.

 • Forsvar
Screenshot 2022-06-17 at 14.10.12.png
 • Forsvar
Aktuelt
Aktuelt

Ledelsen

Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for global orden og diplomati

På hvilke måter endres internasjonal politikk? Hvordan påvirker globale maktstrukturer staters utenrikspolitikk – og omvendt? Hva kjennetegner Norges rolle på den internasjonale arena, før og nå?
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Global styring
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Sikkerhetsrådet FN cropped.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for global orden og diplomati

På hvilke måter endres internasjonal politikk? Hvordan påvirker globale maktstrukturer staters utenrikspolitikk – og omvendt? Hva kjennetegner Norges rolle på den internasjonale arena, før og nå?
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Global styring
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Sikkerhetsrådet FN cropped.jpg
1 - 10 av 59 oppføringer