I prosjektet 'Sustainability and Petroleum Extraction: Corporate and Community Perspectives in Northern Norway and the Russian Arctic' (finansiert av Norges forskningsråd) har forskerne intervjuet petroleumsaktører i Nord-Norge og i russisk Arktis. nærmere bestemt Hammerfest, Murmansk, republikken Komu og  interviewed petroleum stakeholders in northern Norway and the Russian Arctic: Hammerfest, Murmansk, the Komi Republic, and Nenetsk.

Hvilke ulike forventninger har disse samfunnene og bedriftene til petroleumsrelatert CSR? Kan vi identifisere en bransjestandard for CSR uavhengig av Barents-regionens internasjonale grenser, særlig med usikkerheten knyttet til olje- og gasspriser? Hva er våre forventninger til bedriftenes samfunnsansvar når det gjelder arktisk internasjonal styring?