I prosjektet 'Sustainability and Petroleum Extraction: Corporate and Community Perspectives in Northern Norway and the Russian Arctic' (finansiert av Noregs forskingsråd) har forskarane intervjua petroleumsaktørar i Nord-Noreg og i russisk Arktis. nærare bestemt Hammerfest, Murmansk, republikken Komu og  interviewed petroleum stakehaldars in northern Norway and the Russian Arctic: Hammerfest, Murmansk, the Komi Republic, and Nenetsk.

Kva for nokre ulike forventningar har desse samfunna og bedriftene til petroleumsrelatert CSR? Kan vi identifisere ein bransjestandard for CSR uavhengig av dei internasjonale grensene til Barents-regionen, særleg med uvissa om olje- og gassprisar? Kva er forventningane våre til samfunnsansvaret til bedriftene når det gjeld arktisk internasjonal styring?