EU står overfor konsekvensene av krig og ustabilitet ved unionens grenser. På den samme tiden er fremvoksende stater i ferd med å bli stadig mer selvsikre i internasjonale relasjoner. Ineffektive fredsbevarende operasjoner og flere år med ukoordinerte kutt i forsvarsbudsjetter truer fremtiden for EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP). Europarådets møte i juni, som dels var viet forsvarssamarbeid og en strategisk evaluering EUs posisjon i verden, har ikek på langt nær gjort nok for å styrke CSDP. Men EU-traktaten forutsetter mer. Det trengs en transformasjon av CSDP til en reell Europeisk forsvarsunion (EDU). 

I en fersk rapport foreslår en rekke eksperter ved CEPS, under ledelse av NATOs generalsekretær og EUs høyrepresentant Javier Solana, nettopp dette. På dette seminaret vil ansvarlig for rapporten ved CEPS, Steven Blockmans, presentere rasjonalet for, elementene i og den politiske gjennomføringsevnen til å skape en europeisk forsvarsunion.

Steven Blockmans er leder for utenrikspolitikk ved den Brüssel-baserte tankesmien CEPS, og professor i eksterne EU-relasjoner og styring ved Universitetet i Amsterdam.

Konferansen er organisert som del av forskningsprosjektet EUNOR og er del av NUPIs europaseminarserie "Norge møter Europa".

Seminaret vil bli streamet på vår YouTube-kanal: