EU står overfor konsekvensane av krig og uro ved grensene i unionen. På den same tida er framveksande statar i ferd med å bli stadig meir sjølvsikre i internasjonale relasjonar. Ineffektive fredsbevarande operasjonar og fleire år med ukoordinerte kutt i forsvarsbudsjett truar framtida for EUs felles tryggleiks- og forsvarspolitikk (CSDP). Europarådets møte i juni, som dels var vigd forsvarssamarbeid og ei strategisk evaluering EUs posisjon i verda, har ikek på langt nær gjort nok for å styrkje CSDP. Men EU-traktaten føreset meir. Det trengst ein transformasjon av CSDP til ein reell Europeisk forsvarsunion (EDU). 

ein fersk rapport foreslår ei rekkje ekspertar ved CEPS, under leiing av NATOs generalsekretær og EUs høgrepresentant Javier Solana, nettopp dette. På dette seminaret vil ansvarleg for rapporten ved CEPS, Steven Blockmans, presentere rasjonalet for, elementa i og den politiske gjennomføringsevna til å skape ein europeisk forsvarsunion.

Steven Blockmans er leiar for utanrikspolitikk ved den Brüssel-baserte tankesmia CEPS, og professor i eksterne EU-relasjonar og styring ved Universitetet i Amsterdam.

Konferansen er organisert som del av forskingsprosjektet EUNOR og er del av NUPIs europaseminarserie "Noreg møter Europa".

Seminaret vil bli strøymt på YouTube-kanalen vår: