Høstens valgkamp har vært preget av utfordringer knyttet til flyktningstrømmen fra særlig Syria. Flere har tatt til orde for at den beste løsningen er «å hjelpe folk der de er». Men er det så enkelt?

Med utgangspunkt i studier fra flyktningeleirer i Afrika vil vise hvilke effekter som oppstår lokalt i fattige land som enten selv mottar store grupper flyktninger eller er blitt viktige transittdestinasjoner langs veien mot Europa.

Vi vil starte denne presentasjonen i flyktningleiren Nakivale sørvest i Uganda. Her får flyktningene hjelp fra internasjonale organisasjoner til å produsere mat både til seg selv og for salg - og det høres jo bra ut. Problemet er imidlertid at varene som produseres innad i leiren er subsidiert, og dermed selges til en lavere pris enn hva lokale bønder må ta for samme type vare. Disse blir utkonkurrert, og taper dermed på flyktningenes nærvær, mens de som eier store bananplantasjer litt lengre unna leiren tjener på at flyktningene er der, da de kan bruke dem som billige sesongarbeidere.

Tilsvarende økonomiske prosesser finner vi langs migrasjonsrutene til Europa. Det dreier seg om alt fra utvikling av ulike illegale og uformelle økonomier knyttet til transport av flyktninger over grenser, gjennom ørkenen og over Middelhavet, til mindre kjøpmenn og gateselgere som plutselig får flere å selge varer til.

Dette er en krise som produserer vinnere og tapere, og skal vi diskutere tiltak - det være seg hjelp i nærområder, hente personer til Norge, åpne grenser, lukkede grenser, Marshall-planer og dets like -må vi også innse hvilke økonomiske effekter den pågående flyktningkrisen har og hvilke konsekvenser våre eventuelle tiltak vil få for flyktninger, lokale vertssamfunn og for selve det globale flyktningeinstituttet.

Dette seminaret er organisert i samarbeid med Norwegian Centre for Humanitarian Studies og trekker på forskning utført ved prosjektet Economic Conditions of Displacement. Prosjektet er finansiert av Norge Forskningsråd og omfatter forskere ved NUPI, Fafo, Universitetet i København, Universitetet i Zurich, Mbarara University of Science and Technology og University of Liberia.

Seminaret sendes live på Youtube: