Hvilke utfordringer står FNs fredsoperasjon i Sør-Sudan, UNMISS, overfor i forbindelse med gjennomføringen av fredsavtalen? Dette seminaret vil belyse dette spørsmålet med vekt på hvilke innsikter vi kan trekke på fra arbeidet med FNs uavhengige høynivåpanel om fredsoperasjoner.