Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Russland og framtida for arktisk samarbeid

Kan russisk og vestleg samarbeid om Arktis overleve krisa i forholdet mellom Russland og Vesten? På dette seminaret blir det nye NUPI-prosjektet presentert CANARCT.
09 juni 2016
11:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Russland og Eurasia
  • Arktis
  • Engelsk

Bevegar Russlands Arktis-policy seg i ei meir konfronterande retning? Eller vil ho halde fram med å bidra til konstruktivt samarbeid med andre statar i regionen, og dermed bevare Arktis som eit avgrensa politisk område karakterisert av ei tilnærming med meir grad av samarbeid og mindre grad av konfrontasjon?

Dette er blant spørsmåla NUPIs nye NEORUSS-finansierte prosjekt, Can cooperative Russian and Western Arctic policies survive the current crisis in Russian-western relations? (CANARCT), tar for seg.

Dette seminaret markerer lanseringa av det nye prosjektet.

Program

11.00 - 11.15: Can cooperative Russian and Western Arctic policies survive the current crisis in Russian-western relations?
Presentasjon av CANARCT ved forskingsprofessor Jakub M. Godzimirski, NUPI.

11.15 - 11.35: Domestic sources of Russian Arctic policy ved professor Alexander Sergunin, St Petersburg State University.

11.35 - 11.55: The Arctic in Russia's strategic designs – long-lines in Russian Arctic policy ved professor Pavel Baev, PRIO

11:55–12:30 Q&A

Du kan følgje seminaret direkte på YouTube:

Deltakere

Jakub M. Godzimirski
Forsker I
Pavel Baev
Professor, PRIO
Alexander Sergunin
Professor, St Petersburg State University
09 juni 2016
11:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Russland og Eurasia
  • Arktis
  • Engelsk