Bevegar Russlands Arktis-policy seg i ei meir konfronterande retning? Eller vil ho halde fram med å bidra til konstruktivt samarbeid med andre statar i regionen, og dermed bevare Arktis som eit avgrensa politisk område karakterisert av ei tilnærming med meir grad av samarbeid og mindre grad av konfrontasjon?

Dette er blant spørsmåla NUPIs nye NEORUSS-finansierte prosjekt, Can cooperative Russian and Western Arctic policies survive the current crisis in Russian-western relations? (CANARCT), tar for seg.

Dette seminaret markerer lanseringa av det nye prosjektet.