Asian Development Bank (ADB) sin flaggskipspublikasjon «Asian Development Outlook 2017 (ADO)» gir en omfattende analyse av makroøkonomiske problemer for utviklings-Asia, inkludert forventet vekst av land og region. Tiår med rask vekst har forvandlet Asia til et stort mellominntektsområde, men farten på denne utvidelsen har gått ned siden finanskrisen i 2008. Årets ADO-tema «Transcending the Middle-Income Challenge» utforsker de hindre mellominntektslandene møter for å opprettholde en sunn vekst, og gir politiske råd på hvordan man skal overvinne dem.

Til å presentere årets Asia Development Outlook gjester ADBs visesjefsøkonom Juzhong Zhuang NUPI. Tema han vil ta opp under presentasjonen er:

  • Økonomiske utsikter for utviklings-Asia og Stillehavsområdet
  • Risiko ved trusler fra proteksjonisme
  • Konsekvenser av amerikanske pengepolitiske endringer
  • Faktorer som bidrar til rask vekst i mellominntektsøkonomier
  • Mulige strategier for innovasjon, utdanning og infrastruktur for å motivere middelinntektsøkonomiers vekst

ADO-rapporten presenterer en analyse av 45 økonomier, inkludert Kina, India og Indonesia. Rapporten undersøker også mulighetene til utviklings-Asia i underområder: Sentral-Asia, Øst-Asia, Sør-Asia, Sørøst-Asia og Stillehavet.

Etter en introduksjon ved statssekretær i UD, Tone Skogen, vil Juzhong Zhuang presentere ADO 2017. Seniorforsker på NUPI Arne Melchior vil kommentere presentasjonen.

Møteleder er seniorforsker ved NUPI og Universitet i Bergen Hans Jørgen Gåsemyr (PhD).

Mot slutten av seminaret vil det bli mulig for publikum å stille spørsmål.