Moderne terrorisme kan sporast tilbake til midten av 1800-talet med revolusjonar, borgarkrigar, radikale ideologiar, oppfinninga av dynamitt og revolusjonen i massemedia. Dei fire viktigaste typar terrorisme – frå det ekstreme høgre og venstre, nasjonalistar og religiøse grupper – har røter i denne perioden.

Sjølv om det er store forskjellar mellom dei mange gruppene som har angripe vestlege statar og imperium over det siste hundreåret – i form av målsetjingar, organisasjon, støtte i befolkninga og taktikk – så er det også fleire viktige fellesnemnarar. Den viktigaste er at dei aller fleste gruppene prøver å provosere fram ein overreaksjon frå staten.

Utfordringa er korleis statar kan unngå å gå rett i denne «terror-fella». Dilemmaet for folkevalde leiarar er at dei ofte er forventa å reagere raskt og handlekraftig etter eit angrep, mens robuste strategiar for terrornedkjemping vanlegvis krev meir gjennomtenkte tiltak.

Konsortiet for forsking på terrorisme og internasjonal kriminalitet og NUPIs seminarserie "Noreg møter Europa" har gleda av å ønskje professor i politisk økonomi Nick Sitter til NUPI for å snakke om den nye boka si om terrorhistorie.

Nick Sitter er professor i politisk økonomi ved Institutt for rettsvitskap og governance ved Handelshøyskolen BI. Blir hatt bok Terrorismens Historie: Attentat og Terrorbekjempelse frå Bakunin til IS kom ut ved Dreyers forlag 7. februar. Dei siste to åra har han også gitt ut Energy Union: Europe's New Liberal Mercantilism (redigert med Svein S. Andersen og Andreas Goldthau Palgrave 2017) og A Liberal Actor in A Realist World: The EU Regulatory State and the Global Political Economy of Energy (skrive med Andreas Goldthau, Oxford University Press 2015).

Ordstyrar for dagen er seniorforskar ved NUPI Pernille Rieker. Hennar forskingsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utanriks- og tryggingspolitikk, inkludert EUs, fransk, norsk og dei andre nordiske lands utanriks- og tryggingspolitikk. I tillegg har ho arbeidd med dialog og konfliktførebygging meir generelt. Ho har ei doktorgrad (dr.polit) frå 2004 (Universitetet i Oslo).

Arrangementet blir strøymt live på YouTube-kanalen vår.