Lunsj blir servert frå klokka 11.30, seminaret startar 12.00.

Sidan 11. september har al-Qaida blitt ein av verdas mest kjende og diskuterte terroristorganisasjonar i verda, med samband over heile kloden. Likevel veit ein lite om aktivitetane i gruppa inne i Afghanistan, noko Anne Stenersen undersøkjer i si siste bok. Ved å bruke eit vidt spekter av unike kjelder, presenterer ho ei alternativ forteljing om al-Qaidas mål og strategiar i forkant av terrorangrepa 11. september.

Ho argumenterer for at al-Qaidas handlingar ikkje berre var eit ideologisk uttrykk for religiøs fanatisme og valdeleg anti-amerikanisme, men at dei faktisk var mykje meir praktisk og organisert, og med ein meir revolusjonær og midtaustenfokusert dagsorden enn det ein tidlegare har trudd. Gjennom Stenersens analyse ser vi korleis al-Qaida jobba med ein dobbel strategi: med ein liten del fokusert på å arrangere internasjonale terrorangrep, og ein større del dedikert til å byggje ein robust og samanhengande organisasjon som i siste instans ville fungere som ein fortropp for framtidige islamske revolusjonar.

Boka blir publisert i mai 2017, og allereie har boka fått gode kritikkar: 'Anne Stenersen blir hatt written what suraly is the definitive account of al-Qaida in Afghanistan. She writes with great authority and also is even-handed and well balanced in her assessments.' -Peter Bergen, forfattar av “Manhunt: The Ten-Year Search for Bin Laden, from 9/11 to Abbottabad”

Anne Stenersen (M.Phil, PhD) er seniorforskar ved Forsvarets forskingsinstitutt (FFI). Med utdanning i midtaustenstudiar, russisk og arabisk har ho forska på militær islamisme sidan 2006. nylege publikasjonar inkluderer Al-Qaida in Afghanistan (Cambridge University Press, 2017), “Jihadistenes program I Europa”, Internasjonal politikk 74: 4 (2016) and "Jihadi Terrorism in Europe: The IS-Effect" (med Petter Nesser og Emilie Oftedal), Perspectives on Terrorism 10:6 (Desember 2016).

Ordstyrar er seniorforskar på NUPI Rita Augestad Knudsen. Ho arbeider spesielt med kontraterror og anti-radikalisering, knytte til C-REX (Senter for Ekstremismeforskning) og Terrorkonsortiet.