Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Utfordringar og moglegheiter for FN frå 2017

FN har ny generalsekretær, og kommande president Donald Trump inntar straks Det kvite hus. Verda er vitne til ei rekkje store konfliktar. I kva retning bør FN bevege seg framover?
16 januar 2017
13:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Internasjonale organisasjoner
  • FN
  • Engelsk

António Guterres er FNs niande generalsekretær, og tiltredde 1 januar i år. Han får oppgåva med å leie eit FN som står overfor store utfordringar; Konfliktane rasar i Irak, Sør-Sudan, Syria og Jemen. Kommande president i USA Donald Trump har signalisert tøffe innstrammingar i USAs rolle i FN. Det er mange humanitære kriser og eit uventa stort tal flyktningar og fordrivne. I tillegg til dette står FN overfor ei rekkje globale utfordringar som klimaforandringar, valdeleg ekstremisme, og transnasjonal organisert kriminalitet, berre for å nemne nokon.

På ei anna side har ein ny generalsekretær høve til å introdusere reformer som kan forbetre og effektivisere FNs system og vinne tilbake tillit og sjølvtillit om at FN vil halde fram med å vere relevant for utfordringane i det 21. hundreåret.

For å diskutere desse temaa har vi gleda av å invitere til seminar med Sam Daws, direktør i Project on UN Governance and Reform ved Oxford University. Han har arbeidd for eller med FN i 30 år.  Nyleg var han tilsett som visedirektør (Forente Nasjoner) i det britiske kabinettet (UK Cabinet Office), der han har drive med strategisk rådgiving for den britiske statsministeren og utsendingen hans til FNs post-2015 utviklingspanel. Han har tidlegare fungert som seniorforskingsanalytikar i Multilateral Policy Directorate i det britiske utanriksdepartementet (FCO). Frå 2000 til 2003 har Daws arbeidd som First Officer under tidlegare generalsekretær Kofi Annan i New York. I seks år jobba han som administrerande direktør i United Nations Assosiation (UK), der han så i 2010 blei seniorrådgivar og britisk representant til United Nations Foundation.

Daws har skrive eller vore medredaktør på 13 bøker om FN, inkludert The Oxford Handbook om de Forente Nasjoner og Tryggingsrådets prosedyrar (begge publiserte av Oxford University Press). Han leier også konsultasjonsfirmaet 3D Strategy, som gir FN strategiske råd og opplæring til regjeringar, organisasjonar og forskingsinstitutt.

Akkurat no utviklar Daws multilaterale treningskurs om forhandling for den nye aspirantkursen til det britiske utanriksdepartementet.

Eit panel vil svare på Sam's presentasjon:

Cedric de Coning seniorforskar i forskingsgruppa på fred og konflikt ved NUPI, og han er seniorrådgivar med fredsbevaring og fredsbygging for ACCORD. Han har tidlegare arbeidd for FN, blant anna for avdeling for fredsbevarande operasjonar i Timor Leste og New York.

Nylege utgivingar inkluderer ei utgåve om dei første 10 åra av arkitekturen i FNs fredsbygging (Routledge, 2016) kvar dei Coning har vore medredaktør, og ei kommande utgåve av behovet for å oppdatere doktrinen om FNs fredsbevaring, her er dei Coning også medredaktør (Routledge, 2017).

Hans Jacob Frydenlund er avdelingsdirektør for UDs avdeling for FN-politikk. Frydenlund byrja i UD i 1986 og har arbeidd i Chile, i den norske utsendinga til EU og i FN som den norske representanten til palestinske styresmakter. Han har 13 års erfaring frå konfliktløysing i Afrika.

Liv Tørres er direktør ved Nobels Fredssenter. Ho har tidlegare vore generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Tidlegare tilsetjingar inkluderer politisk rådgivar Arbeids- og Inkluderingsminister Hanne Bjurstrøm (Ap), forskingsinstituttet Fafo, Universitetet i Oslo og Forskingsrådet. Torast har ein PhD i statsvitskap frå Universitetet i Oslo.

Seminaret blir leidd av Kari Osland som er seniorforskar og leiar for forskingsgruppa for fred og konflikt NUPI.

Kari M. Osland's forskingsfelt omfattar blant anna internasjonal assistanse til politireforma, inkludert reform i tryggingssektoren, fredsoperasjonar, freds- og statsbygging, politisk analyse av Balkan, krigsbrotsverk (spesielt folkemord og spørsmål som er relatert til internasjonale tribunal) og komparativ metodikk.  

Hovedtaler

Sam Daws
Direktør, Centre for International Studies, University of Oxford

Relaterte prosjekter

Forskningsprosjekt
2015 (Avsluttet)

FN 70 år (FN70)

Norge utvikler anbefalinger og ideer til reform av FN til den nye generalsekretæren i prosjektet «FN70: En ny dagsorden». ...

  • Utenrikspolitikk
  • FN
  • Utenrikspolitikk
  • FN
16 januar 2017
13:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Internasjonale organisasjoner
  • FN
  • Engelsk