António Guterres er FNs niande generalsekretær, og tiltredde 1 januar i år. Han får oppgåva med å leie eit FN som står overfor store utfordringar; Konfliktane rasar i Irak, Sør-Sudan, Syria og Jemen. Kommande president i USA Donald Trump har signalisert tøffe innstrammingar i USAs rolle i FN. Det er mange humanitære kriser og eit uventa stort tal flyktningar og fordrivne. I tillegg til dette står FN overfor ei rekkje globale utfordringar som klimaforandringar, valdeleg ekstremisme, og transnasjonal organisert kriminalitet, berre for å nemne nokon.

På ei anna side har ein ny generalsekretær høve til å introdusere reformer som kan forbetre og effektivisere FNs system og vinne tilbake tillit og sjølvtillit om at FN vil halde fram med å vere relevant for utfordringane i det 21. hundreåret.

For å diskutere desse temaa har vi gleda av å invitere til seminar med Sam Daws, direktør i Project on UN Governance and Reform ved Oxford University. Han har arbeidd for eller med FN i 30 år.  Nyleg var han tilsett som visedirektør (Forente Nasjoner) i det britiske kabinettet (UK Cabinet Office), der han har drive med strategisk rådgiving for den britiske statsministeren og utsendingen hans til FNs post-2015 utviklingspanel. Han har tidlegare fungert som seniorforskingsanalytikar i Multilateral Policy Directorate i det britiske utanriksdepartementet (FCO). Frå 2000 til 2003 har Daws arbeidd som First Officer under tidlegare generalsekretær Kofi Annan i New York. I seks år jobba han som administrerande direktør i United Nations Assosiation (UK), der han så i 2010 blei seniorrådgivar og britisk representant til United Nations Foundation.

Daws har skrive eller vore medredaktør på 13 bøker om FN, inkludert The Oxford Handbook om de Forente Nasjoner og Tryggingsrådets prosedyrar (begge publiserte av Oxford University Press). Han leier også konsultasjonsfirmaet 3D Strategy, som gir FN strategiske råd og opplæring til regjeringar, organisasjonar og forskingsinstitutt.

Akkurat no utviklar Daws multilaterale treningskurs om forhandling for den nye aspirantkursen til det britiske utanriksdepartementet.