FN 70 år (FN70)

2015 (Avsluttet)
Norge utvikler anbefalinger og ideer til reform av FN til den nye generalsekretæren i prosjektet «FN70: En ny dagsorden».

FNs 70-årsjubileum i 2015 og valget av ny generalsekretær i 2016 er en mulighet til å reflektere over hva FN har oppnådd, hva vi vil med FN og hvordan gjøre FN bedre i stand til å løse oppgavene i dagens verden.

Følg debatten på Twitter via #UN70 #unreform #nextSG #UNSGcandidates.

Det er fortsatt er mulig å gi innspill til hvilke budskap Norge bør fremme ovenfor den nye FN-sjefen. Forslagene bør være så konkrete som mulig, gi et tydelig budskap og være innenfor generalsekretærens ønskede handlingsrom.

Innspill, kommentarer eller spørsmål er velkomne, skriv til FN70@mfa.no.

Les mer på Regjeringens hjemmesider.

Følgende seminarer er avholdt i forbindelse med prosjektet:

FN70: Hvordan tenke nytt om samspillet mellom humanitær innsats og utviklingshjelp?

Støtte, handling og forpliktelser: FNs arbeid for å fremme menneskerettigheter

FN 70 år: Fred og sikkerhet

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Seksjon for FN-politikk

Artikler

News

Neste skritt for FN

February 17, 2016

FNs nye generalsekretær tiltrer 1. Januar 2017. Trenger vi en ny agenda?

Publikasjoner

Publication : NUPI Report

Synthesis Report: Reviewing UN Peace Operations, the UN Peacebuilding Architecture and the Implementation of UNSCR 1325

2016
In 2015, three reviews in the field of Peace and Security were undertaken: the UN peace operations review, the review of the UN Peace building Architecture ...
Publication : NUPI Policy Brief

The Human Rights Pillar of the United Nations: Challenges and the Way Ahead

2016
  • Eli Stamnes
Last year the United Nations (UN) turned 70 years old, and this year marks the tenth anniversary of the Human Rights Council and the 50th anniversary ...
Publication

Rethinking the Humanitarian-Development Nexus

2016
  • Eli Stamnes
In this policy brief, the author outlines the first steps taken in the rethinking of the humanitarian-development nexus. The next Secretary-General ...

Prosjektleder

Temaer
FN  Utenrikspolitikk
Deltakere

Eli Stamnes

Tidligere ansatt

Arrangementer