Det er kaffi og registrering frå 08.15. Ver vennleg å berekne god tid, då det er ID-sjekk ved inngangen. Enkel lunsj blir frå servert 11.15.

REGISTRER DEG HER

Nordisk forsvarssamarbeid fram til 2014 handla i stor grad om kostnadseffektivitet. Gjennom felles utdanning, trening og innkjøp skulle dei små nordiske forsvarsmaktene unngå ytterlegare nedskjeringar. Operativt var ambisjonen å kunne stille felles bidrag «ute» i internasjonale operasjonar langt frå den Nordisk-baltiske regionen.Med Ukraina-krisa i 2014 endra dynamikken i samarbeidet seg frå "ute" til "heime". Dei nordiske landa fokuserer no på å samarbeide om å møte utfordringane frå Russland i nærområda sine. Både Nato-landa Noreg, Danmark og Island, og dessutan dei militært alliansefrie statane Sverige og Finland, ønskjer å ha høvet til å samarbeide tett om felles bidrag «heime» i Norden, i tilfelle krise og krig.

Seminaret samlar leiande nordiske politikarar, embetsmenn og parlamentarikarar for å diskutere utfordringane og moglegheitene i dagens nordiske forsvarssamarbeid.

0900–0905 Opning ved professor Rolf Tamnes, IFS

0905–0920 Keynote, Frank Bakke-Jensen, Noregs forsvarsminister

0920–1010 Ekspertpanel 1 moderert av seniorforskar Håkon Lunde Saxi, IFS

- Åsa Anclair, Forsvarsdepartementet (Sverige)
- Svein Efjestad, Forsvarsdepartementet (Noreg)
- Joachim Finkielman, Forsvarsdepartementet (Danmark)
- Helena Partanen, Forsvarsdepartementet (Finland)

1010–1025 Kaffipause

1025–1115 Ekspertpanel 2 modererte av seniorrådgivar Karsten Friis, NUPI

- Ilkka Kanerva, Riksdagsmedlem (Finland)
- Henrik Dam Kristensen, Folketingsmedlem (Danmark)
- Michael Tetzschner, Stortingsrepresentant (Noreg)
- Hans Wallmark, Riksdagsmedlem (Sverige)

1115–1120 Avslutning ved seniorforskar Håkon Lunde Saxi, IFS

1120–1200 Lett lunsj

Dette er eit arrangement i samarbeid med Institutt for forsvarsstudium , og vertskap er seniorrådgivar på NUPI Karsten Friis, og seniorforskar Håkon Lunde Saxi frå IFS.