På vegner av svenske styresmakter har Robin Andersson Malmros i samarbeid med Christer Mattsson analysert 127 svenske kommunale tiltak mot valdeleg ekstremisme.

Rapporten avdekkjer store svakheiter i handlingsplanane i over hundre av kommunane og fleire tiltak kan til og med bryte med den svenske grunnloven.

Under seminaret vil blant anna funna og konklusjonane blir presenterte, i tillegg til forbetringsforslag i det vidare arbeidet.

Dette seminaret blir arrangert i samarbeid med Konsortium for forsking på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Ver obs på at seminaret er på Blindern. Varer til klokka 15.30.