OBS! Merk at dette arrangementet finn stad på Nationaltheatret. Frukost blir frå servert 07.30. Det faglege programmet startar 08.00 og blir avslutta 09.00.

I tiåra etter den kalde krigen har verda vore dominert av eit felles, vestleg og demokratisk verdisyn – med rot i fellesskapet som blei etablert under og etter andre verdskrigen. Dette har tent Noreg godt, og vi har vanskeleg for å førestille oss alternativ til denne verdsordenen.

Men denne ordenen verkar ikkje lenger sjølvsagt. Demokratiet er under press i land etter land, og stormakter som Kina og Russland tilbyr no andre løysingar, utan å bry seg om demokrati og menneskerettar. EU synest handlingslamma i møte med populisme og utmeldingar, og USA under Trump verkar uinteressert i det fellesskapet som har halde vesten saman i 75 år.

Står vi overfor ein kollaps i det vestlege verdisamhaldet? Korleis påverkar dette det europeiske fellesskapet? Og kva gjer det med dei mindre fellesskapa – både på nasjons- og individnivå? Kva må til for å attskape tilliten? Kan det i det heile reparerast?

Frukostmøte er eit samarbeid mellom Nationaltheatret og NUPI og er inspirert av framsyninga Sakna  Felleskap som går på Nationaltheatret desse dagar. Binda påmelding via Nationaltheatrets sider.