Fredsoperasjoner er et av de viktigste virkemidlene FN har for å håndtere konflikter. Hvor effektive disse er, er imidlertid gjenstand for debatt både blant praktikere og akademikere. FN, og andre internasjonale organisasjoner som utfører fredsoperasjoner, står under stadig større press om å levere.

Det finnes i liten grad uavhengig, ekstern forskning som undersøker hvor effektive de pågående fredsoperasjonene er. NUPI har sammen med 18 partnere over hele verden etablert et internasjonalt nettverk for å forske på nettopp dette. EPONs overordnede mål er å forbedre internasjonale fredsoperasjoners effektivitet.

På dette seminaret skal funn fra en pilotstudie i EPON presenteres. Forskerne har sett på situasjonen i Somalia, Kongo og Mali.

PROGRAM:

 • 1000: Velkommen og introduksjon – Kari Osland, leder for forskningsgruppen for Fred, konflikt og utvikling på NUPI
 • 1005: Introducing the Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) – Cedric de Coning, seniorforsker, NUPI
 • 1015: Paneldiskusjon:
  • MONUSCO (DRC) – Alexandra Novossoloff, Non-Resident Fellow, International Peace Institute (IPI)
  • MINUSMA (Mali) – Jair van der Lijn, Head of the Peace Operations and Conflict Management Programme, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
  • AMISOM (Somalia) – Linda Darkwa, Coordinator Training for Peace (TfP)
 • 1045: Diskusjon
 • 1120: Avslutning og veien videre

Arrangmentet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: