Er vi vitne til en radikalisering av islam, eller handler det tvert imot om en islamisering av de radikale? Olivier Roy er en viktig bidragsyter i denne debatten, og hevder at fenomenet karakteriseres av det sistnevnte. Han mener at man i europeiske samfunn i økende grad har å gjøre med en generasjon unge, nihilistiske radikale på leting etter noe å dø for.

Roy’s forskning ser på de sosiale prosessene som driver radikaliseringen, og analyserer blant annet forskjellene mellom relativt stabile europeiske samfunn og konfliktområder på tvers av Midtøsten, fra Afghanistan til Mali. Roy mener at mange av prosessene som driver radikalisering i Europa, skiller seg fra andre stedet i verden. Blant disse er det et generasjonsskille og en kulturell kløft mellom andregenerasjons innvandrere og deres foreldre. Dette er blant spørsmålene som tas opp i hans to siste bøker, Jihad and Death: The Global Appeal of the Islamic State og In search of the Lost Orient.

Olivier Roy er professor ved European University Institute i Firenze. Han har skrevet en rekke bøker, blant annet Globalized Islam og Holy Ignorance. Hans seneste utgivelse, Jihad and Death: The Global Appeal of the Islamic State omhandler mange av spørsmålene som vil bli diskutert under seminaret.

Ordstyrer for arrangementet er seniorforsker på NUPI Tine Gade.

Dette seminaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet og seminarserien Norge møter Europa.