Dette seminaret presenterer hovudfunna frå rapporten “Islamic Insurgents in the MENA Region – Global Threat or Regional Menace?” skrive av Morten Bøås, Kari M. Osland og Francesco Strazzari.

Ved å bruke eit nytt komparativt rammeverk analyserer rapporten lokale, regionale og globale strategiar til ei rekkje opprørarar i Midtausten og Nord-Afrika. Målet har vore å kartleggje i kva grad desse gruppene bruker jihadistisk diskurs til å fremje lokale eller regionale mål, og om dei verkeleg er dedikerte til ein global kamp.

Nesten alle opprørarane i denne studien har visse samband og operasjonell rekkjevidde utanfor episentera sine, og forskarane har funne at desse gruppene aktivt søkjer desse væpna gruppene aktivt etter å oppnå integrering i samfunnet ved å bruke lokale problem for å etablere ei form for territorialt grep. Dette tyder på at sjølv om nokre opprørarar har vore ganske vellykka i denne samanhengen, må dei alltid prøve å halde ein balanse mellom lokale klagemål og sin globale jihadi-diskurs.

På dette seminaret presenterer Morten Bøås, Kari M. Osland og Francesco Strazzari hovudfunna frå studien, og detaljerte casestudiar av to mindre kjende, men interessante, opprørsgrupper: Macina Liberation Front i Mali og Ansarul Islam i Burkina Faso.

Henrik Vigh ved Københavns Universitet vil vere discussant til presentasjonen.