Arrangementet varer fra 14.30-16.30. Det er ikke påmelding til dette arrangementet, så det kan være lurt å være ute i litt god tid for å sikre deg plass!

Ifølge Pews' globale tillitsanalyse  mener bare omtrent 14 prosent av befolkningene i 36 land at deres respektive regjeringer i stor grad handler i landets beste interesse. Spesielt urovekkende er svekkelsen av tilliten til staten i de landene som til nå har vært pådrivere for bedre samarbeid omkring globale kriser.

Gjennom 2018 har NUPI hatt en serie med samtaler om tillit med eksperter fra ulike regioner i verden. Under Arendalsuka inviterer NUPI igjen til en diskusjon om den globale mistillitskrisen og hva denne innebærer for Norge, denne gang i samtale med utviklingsminister Nikolai Astrup, Anniken Huitfeldt og Bård Vegar Solhjell.

Vi spør:

  • Hva kan forklare den svekkede tilliten innad i og mellom land?
  • Hvordan uttrykkes mistilliten, både i Norge og andre land?
  • Hva betyr dette for Norge, og for norsk utenrikspolitikk? Kan vi bare fortsette som før og ta gamle alliansemønstre og geopolitiske skillelinjer for gitt?

Samtalen blir ledet av seniorforsker Morten Bøås og forskningssjef Ole Jacob Sending fra NUPI, som vil trekke på observasjoner om mistillit, geopolitikk i endring og muligheter for global styring.