Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Ti år med økonomiske reformer på Cuba og vegen vidare

Kor vellykka har økonomiske reformer vore på Cuba? Og kva alternativ finst det?
16 april 2018
14:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Økonomisk vekst
  • Sør- og Mellom-Amerika
  • Engelsk

I 2018 fullfører NUPI og den cubanske partnaren Centro de Estudios de la Economia Cubana ved universitetet i Havana (CEEC) eit felles forskingsprosjekt med tittelen «Cuba's Policy Reforms towards International Economic Integration and Market Development after Opening Up with the Unites States».

Sjølv om den kubanske regjeringa har hatt reformplanar sidan 2009, er økonomien i landet framleis skjør. Den viktigaste sektoren for landbruket er stilleståande, tenesteeksporten har auka – men det har ikkje turismen – og det er ikkje teikn til at Cuba bevegar seg oppover stigen når det gjeld teknologi og jobbproduktivitet i t.d. produksjon.

USAs blokade av Cuba er framleis ei stor avgrensing – som om viss Noreg hadde vore meir eller mindre avskore frå EU og måtte klare seg utan den største handelspartnaren sin. For Cuba er ikkje den økonomiske kalde krigen over. Nokre steg blei tatte i rett retning under Obama, men med Trump er trenden reversert. Samtidig er det kubanske politiske systemet intakt, så økonomiske reformer må vere forankra i dette systemet. Vil Cuba følgje den same banen som andre land i endring, eller vil det finne sin eigen veg? Gjer Cuba som Vietnam, eller er ei slik utvikling umogleg på grunn av Cubas geopolitiske og politiske situasjon?

På seminaret vil Ricardo Torres Pérez, forskar ved CEEC, vurdere kubanske økonomiske reformer og den siste utviklinga i den cubanske økonomien, og sjå på framtidige reformalternativ. Utover forskingskarrieren sin på Cuba, har Torres Peréz arbeidd ved Harvard og Ohio State Universities. Han har vore gitt ut på Harvard International Review og bidratt i ei rekkje bøker om den cubanske økonomien og reformprosessen.

Ordstyrar er seniorforskar ved NUPI Arne Melchior.

Taler

Ricardo Torres Pérez
Associate Professor, CEEC
16 april 2018
14:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Økonomisk vekst
  • Sør- og Mellom-Amerika
  • Engelsk