Små og mellomstore stater som de nordiske landene er avhengige av den økonomiske, politiske og samfunnsmessige beskyttelsen fra større stater og internasjonale organisasjoner for å overleve og trives. Det er dette professor Baldur Thorhallsson skriver om i sin nye bok Small States and Shelter Theory: Iceland’s External Affairs (Routledge, 2018).

Under dette seminaret skal Baldur Thorhallsson, Juha Jokela og Nina Græger diskutere hva slags sikkerhetsrelasjoner Island, Finland og Norge søker med stormakter som USA og Russland. Hvordan posisjonerer nordiske stater seg i forhold til EU og NATO? Og hvilke muligheter er det for mer nordisk sikkerhetssamarbeid?

Baldur Thorhallsson er professor på Fakultet for statsvitenskap ved Universitetet på Island, hvor han også er forskningsdirektør ved Senter for små stater. Han er Jean Monnet Chair i europastudier. Hans forskning fokuserer primært på småstatsstudier, europeisk integrasjon og Islands utenrikspolitikk.

Juha Jokela er programdirektør for European Union Research Programme ved Finnish Institute of International Affairs (FIIA). Hans nåværende forskningsområder omfatter differensiert integrasjon og Brexit, EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, og Finlands EU-politikk.

Nina Græger er seniorforsker ved NUPI i forskningsgruppen for global orden og diplomati. Forskningsinteressene hennes er sikkerhetspolitikk og internasjonale organisasjoner, IR, europeisk, transatlantisk og norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og militær sosiologi.

Ordstyrer er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for global orden og diplomati, Kristin Haugevik.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal.

Dette seminaret er en del av prosjektet Nordiske svar på geopolitiske utfordringer (GEONOR).