Nina Græger

Forsker I (bistilling)

Nina Græger er tilknyttet NUPI som forsker 1 i bistilling i Forskningsgruppen global orden og diplomati. Hun er også instituttleder ved Institutt for Statskundskab ved Københavns Universitet. Hun er professor i International Relations ved KU. Forskningsinteressene hennes er sikkerhet, internasjonale organisasjoner, NATO, IR- og praksisteori, europeisk, nordisk og norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og militær sosiologi.

Hun har publisert artikler i blant annet Cambridge Review of International Affairs, Journal of Peace Research, Journal of European Integration og Cooperation and Conflict. Græger har bred leder- og prosjektledererfaring (fra f.eks. EUPERFORM - Measuring the EU’s Performance in International Institutions 2010-2014, og GR:EEN - Global Reordering: Evolution through European Networks 2011-2015).

Hun tok sin doktorgrad ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2007. Tittelen på Grægers avhandling er: Norsk forsvarsdiskurs 1990–2005: Internasjonaliseringen av Forsvaret.


Utdanning

2007 Dr.polit., Statsvitenskap, UiO: Norsk forsvarsdiskurs

1994 Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Tittel: The legitimation of supranational power

Arbeidserfaring

2019- Instituttleder ved Institutt for Statskundskab, Københavns Universitet

2013-2017 Førsteamanuensis II, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

2012-2013 Leder, Forskerguppen for sikkerhet og forsvar, NUPI

2008-2012 Leder, Avdeling for internasjonal politikk, NUPI

1998- Forsker/doktorgradsstipendiat/seniorforsker/forsker 1 (bistilling) NUPI

1994-1995 og 1997-1998 Forsker, PRIO

1996 Politisk rådgiver for Nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • Kina investerer i verda – kva betyr det for oss?
  Arrangement
  søn. 12 mai 2019
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Nokon ønskjer kinesiske investeringar i Europa velkommen med opne armar, andre ser på det som ein trussel for nasjonal tryggleik. Matthew Ferchen besøkjer NUPI for å snakke om kva Kinas investeringspolitikk betyr for Europa.

 • Vern, tryggleik og små statar: Norden og ei verd i endring
  Arrangement
  ons. 6 mar. 2019
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Korleis svarer nordiske statar på geopolitiske endringar i nabolaget sitt? Kva moglegheiter har dei til å auke eigen tryggleik og innverknad på den internasjonale arenaen?

 • Vern av borgarar i utlandet – kven er ansvarleg og til kva pris?
  Arrangement
  ons. 17 okt. 2018
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Kven skal ta ansvaret når nordmenn får problem i utlandet, som Frode Berg i Russland og French og Moland i Kongo, eller ved naturkatastrofar og terrorangrep?

 • Neumann, NUPI og utanriksdebatten
  Arrangement
  ons. 14 mar. 2018
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  15. mars arrangerer NUPI symposium for Iver B. Neumann – ein av Noregs mest profilerte og siterte utanrikspolitiske forskarar.

 • Forsvarspolitisk djupdykk
  Arrangement
  man. 30 jan. 2017
  Time: 13:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Norsk forsvarspolitikk har gått gjennom store endringar sidan slutten av den kalde krigen. I ei fersk bok analyserer Nina Græger denne politikken gjennom 25 år. Velkommen til lanseringsseminar med forfattaren, Kate Hansen Bundt og Anniken Huitfeldt!

Artikler Alle artikler