Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Nina Græger

Forsker I (bistilling)
NinaGræger-1-1.jpg

Kontaktinfo og filer

ng@nupi.no
(+47) 918 48 675
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Nina Græger er tilknyttet NUPI som forsker 1 i bistilling i Forskningsgruppen global orden og diplomati. Hun er også instituttleder ved Institutt for Statskundskab ved Københavns Universitet. Hun er professor i International Relations ved KU. Forskningsinteressene hennes er sikkerhet, internasjonale organisasjoner, NATO, IR- og praksisteori, europeisk, nordisk og norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og militær sosiologi.

Hun har publisert artikler i blant annet Cambridge Review of International Affairs, Journal of Peace Research, Journal of European Integration og Cooperation and Conflict. Græger har bred leder- og prosjektledererfaring (fra f.eks. EUPERFORM - Measuring the EU’s Performance in International Institutions 2010-2014, og GR:EEN - Global Reordering: Evolution through European Networks 2011-2015).

Hun tok sin doktorgrad ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2007. Tittelen på Grægers avhandling er: Norsk forsvarsdiskurs 1990–2005: Internasjonaliseringen av Forsvaret.

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Norden
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • Historisk IR

Utdanning

2007 Dr.polit., Statsvitenskap, UiO: Norsk forsvarsdiskurs

1994 Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Tittel: The legitimation of supranational power

Arbeidserfaring

2019- Instituttleder ved Institutt for Statskundskab, Københavns Universitet

2013-2017 Førsteamanuensis II, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

2012-2013 Leder, Forskerguppen for sikkerhet og forsvar, NUPI

2008-2012 Leder, Avdeling for internasjonal politikk, NUPI

1998- Forsker/doktorgradsstipendiat/seniorforsker/forsker 1 (bistilling) NUPI

1994-1995 og 1997-1998 Forsker, PRIO

1996 Politisk rådgiver for Nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Aktivitet

NUPIpodden #12: Kan du forvente hjelp fra Norge hvis du kommer i trøbbel i utlandet?
Podkast

NUPIpodden #12: Kan du forvente hjelp fra Norge hvis du kommer i trøbbel i utlandet?

Skal vi hente hjem fremmedkrigere som har reist til Syria for å slutte seg til IS? Brukte norske myndigheter for mye penger på å få hjem to drapsd...

 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Governance
 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Governance
Statsminister Jonas Gahr Støre taler i FNs Sikkerhetsråd i 2022
Program
2022 - 2024 (Pågående)

Norge i stormaktspolitikken - Geopolitikk, teknologi og klima (NISP)

Vår samtid preges av endringer i geopolitisk maktdynamikk, hurtiggående teknologisk utvikling og klimaendringer. I dette forskningsprogrammet analyserer NUPI hvordan utviklingen endrer den sikkerhetsp...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
Publikasjoner
Publikasjoner

Differentiated Integration and EU Outsiders: A Norwegian View

Som ikke-medlem av EU og medlem av EØS siden 1994, har Norge et unikt juridisk, politisk og praktisk forholdt til EU. Denne rapporten, som bygger på semi-strukturerte intervjuer med norske politikere og byråkrater, diskuterer hva økt fokus på "differensiering" i EU kan bety for integrerte tredjeland som Norge, spesielt innenfor utenriks-, sikkerhets-, og forsvarsfeltet.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • EU
Screenshot 2022-05-27 at 14.29.47.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • EU
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for global orden og diplomati

På hvilke måter endres internasjonal politikk? Hvordan påvirker globale maktstrukturer staters utenrikspolitikk – og omvendt? Hva kjennetegner Norges rolle på den internasjonale arena, før og nå?
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Global styring
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Sikkerhetsrådet FN cropped.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for global orden og diplomati

På hvilke måter endres internasjonal politikk? Hvordan påvirker globale maktstrukturer staters utenrikspolitikk – og omvendt? Hva kjennetegner Norges rolle på den internasjonale arena, før og nå?
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Global styring
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Sikkerhetsrådet FN cropped.jpg
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Hva er grensene for beskyttelsesplikt?

Vi vil hevde at en rimelig juridisk fortolkning og normativ vurdering tilsier at Norge bør gjøre sitt ytterste for å få evakuert flest mulig av lokalt ansatte fra Afghanistan snarest. Det er ingen tid å miste, skriver Halvard Leira og Nina Græger.
 • Utenrikspolitikk
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
bilde-til-kronikk-nina-og-halvard_system_toppbilde.jpg
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Samfunnskontrakten mellom stat og borger

Coronapandemien illustrerer statens sentrale rolle i borgernes liv, selv i en mer grenseløs og globalisert verden, skriver Halvard Leira og Nina Græger i denne kronikken.

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Pandemier
 • Styring
Forskningsprosjekt
2019 - 2021 (Avsluttet)

Teori og Teknologi. Nye rammer for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk (TEOTEK)

Dette prosjektet vil ta i bruk ulike teoretiske vinklinger for å forstå teknologiens utvikling samt konsekvenser og spesifikke implikasjoner for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Introduction: The Duty of Care in International Relations

In this introduction, we lay out the premises, logics and content of the book in more detail. In the next section, we introduce a varied set of current international challenges concerning the relationship between states and citizens. In the third section, we present the historical background for why states are interested in citizens beyond the border, and the different forms this interest has taken over the centuries. This feeds into the discussion about the contemporary understanding and practice of the Duty of Care in the fourth and fifth sections. Here we discuss how the concept allows for new insights into current topics, as well as how it reconfigures and ties together insights from existing literatures. In the sixth and final section, we specify how one can go about studying the Duty of Care, with reference to the ensuing chapters of the book. In this section, we emphasise the chains of care, the power relations inherent in them and the dilemmas and paradoxes that arise from asserting and claiming a Duty of Care.

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Humanitære spørsmål
 • Styring
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Humanitære spørsmål
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

The Duty of Care in International Relations Protecting Citizens Beyond the Border

This book offers a first overarching look at the relationship between states and their citizens abroad, approached through the concept 'Duty of Care'. How can society best be protected, when increasing numbers of citizens are found outside the borders of the state? What are the limits to care – in theory as well as in practical policy? With over 1.2 billion tourists crossing borders every day and more than 230 million expatriates, questions over the sort of duty states have for citizens abroad are politically pressing. Contributors explore both theoretical topics and empirical case studies, examining issues such as as how to care for citizens who become embroiled in political or humanitarian crises while travelling, and exploring what rights and duties states should acknowledge toward nationals who have opted to take up arms for terrorist organizations.

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Humanitære spørsmål
 • Styring
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Humanitære spørsmål
 • Styring
1 - 10 av 83 oppføringer