Å finne den riktige balansen mellom suverenitet og mellomstatlig integrasjon har vært en vedvarende problemstilling i den europeiske integrasjonshistorien. Med britenes beslutning om å forlate EU, og frykten for at andre land kan ønske å følge britenes eksempel, blir dette stadig mer aktuelt. Slik det ser ut nå er det rimelig å anta at vi vil se mer av såkalt fleksibel integrasjon i fremtiden. Hva dette vil bety i praksis og hvordan ulike aktører og styringsnivåer i EU og tredjeland vil forholde seg til dette vet vi derimot lite om.

På seminaret vil følgende spørsmål belyses: Hva er differensiert integrasjon? Hvordan har det utviklet seg? Og hva er dets betingelser og mekanismer? Ifølge Frank Schimmelfennig har differensiering tilrettelagt for europeisk integrasjon, samtidig som det i begrenset grad kan bidra til å håndtere utfordringene EU står ovenfor i dag.

Frank Schimmelfennig er professor i europeisk politikk og tilknyttet Center for Comparative and International Studies ved ETH Zurich. Schimmelfennig forsker på teorier om europeisk integrasjon med et særlig fokus på EU-utvidelse, differensiert integrasjon, demokratifremme og demokratisering.

Arrangementet er del av NUPIs seminarserie Norge møter Europa og det nye forskingsprosjektet EUFLEX. Ordstyrer er Pernille Rieker, Professor I på NUPI.