Seminarserie

Norge møter Europa

2015 - 2019 (Pågående) Prosjektnummer: NOR-15/0046

Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store virkninger for landet.

NUPI ønsker med denne seminarserien å belyse ulike aktuelle europeiske problemstillinger. Målsetningen er å bidra til at europadebatten i Norge forblir informert og faglig forankret. Etter de fleste seminarene blir det også publisert et policy brief. Seminarserien mottar finansiering fra Utenriksdepartementet.

Tidligere møter, konferanser og seminarer:

2017

Serbias statminister om EU-medlemskap og samarbeid i regionen
Brexit, EU, EØS og Norge - et Europa i endring
‘Brexit’ and the EEA
EUs globale strategi: et sterkere Europa i en sårbar verden
EUs strategi for Sentral-Asia: Partnerskap for bærekraftig utvikling
BOKLANSERING: French Foreign Policy in a Changing World
Kosovo og Vest-Balkan: mot en demokratisk endring?
Fransk valgnachspiel: Hvordan blir den freanske politikken?
Lærdommer fra 150 år med terrorisme og terrorbekjempelse
Serbia, Vest-Balkan og EU: Har utviklingen stoppet?
Terror and the sovereign: Refleksjoner rundt antiterror i og utenfor Europa

2016

TTIP: Consequences and implications for Norway
Opting Out of the EU: The UK and Denmark
EU og Kina - Nytt strategisk partnerskap
Brexit – en norsk rapsodi?
Både inne og ute: Sverige og Finland i et nytt sikkerhetsbilde
Utenfor rekkevidde? EU og Kinas klimaforhold etter Paris (seminar arrangert i samarbeid med Seminarserie om Kina og Norden)
2. september 2016 arrangereres EUNOR-seminaret 'Brexit' and the EEA i samarbeid med Senter for Europarett, UiO.
BREXIT – dagen derpå
GOODGOV - Hvordan kan Norge og Polen forbedre styring på europeisk nivå?
A New Settlement for the United Kingdom within the European Union... But does it only tell us what we knew already? (EUNOR-seminar arrangert av prosjektpartner «Senter for Europarett»)
Marokko, endringer i regionen og samarbeid med EU
Ekspertmøte: Europa, EU og sikkerhet
Energisikkerhet i Nord-Europa og Baltikum
Krisen i Russland–Ukraina – EUs rolle

2015

We saw it come: jihadist terrorism, challenges for the European Union
Hva nå, Europa? Idédebatt på et kriserammet kontinent. Idédebatt med  journalist og forfatter Simen Ekern og Iver B. Neumann, NUPI/London School of Economics [22.01.15].
How do Little Frogs fly? Small States in the European Union
Europeisk ledelse i en tid med kriser
The Power of Knowledge-Based Networks
Russia, the EU and Ukraine: two tracks and no end?
Transatlantic free trade and its economic impact
Macedonia and the international community
Migrasjonskrisen og EUs rolle
Europa i endring - små stater og Europa i en epoke med globale skifter
En europeisk forsvarsunion - på høy tid
Reform, Renegotiation, Referendum - the UK's uncertain European future
NordStream-2-prosjektets påvirkning på det europeiske gassmarkedet – en utfordring for EU’s energipolitikk

2014

France and Europe: a story of reason rather than love
Et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP) – konsekvenser og muligheter for Norge
The European External Action Service and conflict prevention, peace-building and mediation support
The rise of Euroscepticism and how to deal with it in the EU
Peacemaking: can the EU meet expectations? 
Ukraine, Russia and the West: Challenges and options
The future of the European gas market

2013

EU and the Arab spring
The EEAS: A Vanguard in Diplomatic Organizing?
The future of EU Enlargement after Croatia
Prospects for EU-Asia Relations 
What the EU does and how it affects the nation states
Transatlantic Free Trade
Defence: And what will Europe do?
EU Foreign Policy beyond the Crisis

Hvor hender det-artikler:

Svendsen, Øyvind (Nr. 3, 2018): Kan EU erstatte NATO? 
Nesser, Petter (Nr. 17, 2017): Terror i Europa: IS-effekten
Rieker, Pernille (Nr. 6, 2017): EU: kriser, årsaker, muligheter
Blockmans, Steven (Nr. 19, 2015): EU som fredsskaper: Kan unionen leve opp til forventningene?

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Informasjon om europeisk samarbeid

Publikasjoner