Bildet viser EU-flagg
Foto: Etienne Ansotte/EC Audiovisual Sevice

Balancing between integration and autonomy. Understanding the drivers and mechanisms of EU's foreign, security and defense policy (EUFLEX)

2018 - 2021 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
EUFLEX studerer både hvordan EU, medlemsstatene og assosierte stater, som Norge, balanserer mellom hensynet til å ivareta nasjonal selvbestemmelse (autonomi) på den ene siden, og lojalitet til selve EU-prosjektet i form av integrasjon og tettere samarbeid på den andre.

Det er nærliggende å anta at vi vil se løsninger som gjør mer fleksibel integrasjon mulig. Det er for eksempel blitt foreslått at Storbritannia etter Brexit kan komme til å knytte seg til EU, slik Norge har gjort det gjennom ulike typer av assosieringsavtaler også på de sikkerhetspolitiske området. Samtidig vet lite om hva det betyr i praksis, og hvordan de forskjellige aktørene og styringsnivåene (EU, medlemsstatene og assosierte medlemsstater) vil komme til å håndtere dette.

Det vil EUFLEX finne svar på.

Prosjektet er organisert i tre hovedtema, som fokuserer på hvordan ulike styringsnivåer forholder seg til dilemmaet om autonomi og integrasjon når det gjelder utenrikspolitikk og diplomatisk integrasjon, regional integrasjon og oppbygging av et sikkerhetsfellesskap, og integrasjon på forsvarsfeltet.

Les mer om NUPIs EU-forskning på nettsiden til NUPI senter for Europa-studier.

Program

Norges forskningsråd Utenriks (Europa i Endring)

Artikler

News
 Bildet viser Frankrikes president Emmanuel Macron på talerstolen. Han slår ut med hendene og er i halvfigur.

KRONIKK: Frankrikes Europa-politikk gir muligheter for Norge

November 11, 2020

Om man ønsker et EU som evner å verne om verdiene det europeiske samarbeidet bygger på, ja da må EU styrkes. Dette er hovedbudskapet i den nye franske europapolitikken. Og det burde Norge støtte opp under, selv om vi ikke er EU-medlem, skriver NUPI-forsker Pernille R1

News

EU i stormaktspolitikken – vinner eller taper?

October 26, 2020

Vi lever i en tid der politikk styres stadig mer av rå maktbruk heller enn av regler, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

News

KRONIKK: Europeisk solidaritet kan bli en bombe i norsk politikk

September 17, 2020

Hva vil Norge svare når EU og EUs medlemsland spør om hva som skal være Norges bidrag til den europeiske rednings- om omstillingspakken? spør NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

News
Bildet viser en skjerm med rammer med medlemmer i Det europeiske råd i et digitalt møte

Kronikk: Covid-19 blir avgjørende for europeisk samarbeid

May 8, 2020

Koronakrisen reiser grunnleggende spørsmål om grenser, solidaritet og strategiske interesser i Europa, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

News
The image shows Research Professor Pernille Rieker (right) and Senior Research Fellow Kristin Haugevik (left) from NUPI.

Rethinking differentiated integration

September 17, 2019

Several NUPI researchers contributed to the debate about differentiated integration in the area of security and defence at the annual conference of the European International Studies Association (EISA) in Sofia, Bulgaria last week.

News
Bildet viser Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide som tar Federica Mogherini, EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, i hånden.

Norges samarbeid med EU – 4 veier videre

February 28, 2019

Kan Norge dra nytte av tettere samarbeid med EU om utenriks- og sikkerhetspolitikk?

Publikasjoner

Publication : Academic article
Screenshot 2022-08-23 at 10.59.34.png

United clubs of Europe: Informal differentiation and the social ordering of intra-EU diplomacy

2022
Denne artikkelen argumenterer for at den voksende faglitteraturen om ‘differensiert integrasjon’ i EU, har lagt for lite vekt på den uformelle, sosiale ...
Publication
Rieker_Giskethumbnail_large.png

European defence beyond institutional boundaries: Improved European defence through flexibility, differentiation and coordination

2021
Som et svar på den endrede geopolitiske situasjonen er det tatt initiativer for å styrke det europeiske forsvaret i NATO, i EU, men også bi- og multilateralt ...
Publication : Academic article

The Nordic Balance Revisited: Differentiation and the Foreign Policy Repertoires of the Nordic States

2020
Nordens regjeringssjefer uttrykker ofte ønske om å gjøre mere sammen på den internasjonale arena. De fem nordiske landene, Danmark, Finland, Island, Sverige ...
Publication : Vitenskapelig artikkel
Eruopean-Foreign-Affairs-Review_large.jpg

Differentiated Integration and Europe’s Global Role: A Conceptual Framework

2021
I en tid med globale utfordringer, økende geopolitiske spenninger og et endret og til dels svekket transatlantisk sikkerhetsfellesskap, er det en forventning ...
Publication
Eruopean-Foreign-Affairs-Review_large.jpg

Differentiated Defence Integration Under French Leadership

2021
Studier av EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk har en tendens til å fokusere utelukkende på det som formelt er inkludert i Unionens felles sikkerhets- ...
Publication

The Palgrave Handbook of EU Crises

2020
Denne boken om kriser EU møter, undersøker unionens respons på kriser på tvers av politikkområder og institusjoner – på institusjonelt nivå, og på policy-nivå. ...
Publication : NUPI Policy Brief

European Defence and Third Countries after Brexit

2018
The UK’s departure from the European Union has given energy to the process towards ‘ever closer Union’ in the EU’s Common Security and Defence Policy ...
Publication : NUPI Report

Norway and the changing Common Foreign and Security Policy of the European Union

2019
  • Christophe Hillion
For decades, Norway has cooperated with the European Union in matters of foreign policy, security and defence. It has thus participated in EU civilian ...
Publication : Popular scientific lecture

Globale Storbritannia? Britisk utenrikspolitikk etter brexit

Forelesning om brexit og konsekvensene for britisk, europeisk og norsk utenrikspolitikk.

Prosjektleder

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Styring  Europa  EU  Utenrikspolitikk  Regional integrasjon
Deltakere

Ulf Sverdrup

Tidligere direktør

Christophe Hillion

Tidligere ansatt (bistilling)

Arrangementer
ons. 16 feb. 2022
Event
Time: 16:30 Europe/Oslo
Location: YouTube

Havrett og det austlege Middelhavet

Vi har gleda av å ønskja Hellas' utanriksminister Nikolaos Dendias velkommen til dette webinaret om havrett i Egearhavet og den austlege delen av Middelhavet.

tir. 30 nov. 2021
Event
Time: 11:00 Europe/Oslo
Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

Tryggingspolitikken i Europa – mot fragmentering eller samling?

Vi ser nærare på om EU er i ferd med å bli ein sterke eller svakare utanrikspolitisk aktør.

tor. 11 nov. 2021
Event
Time: 11:00 Europe/Oslo
Location: C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube

Er USA i ferd med å snu ryggen til Europa?

Det nære forholdet mellom USA og Europa møtte alvorlege utfordringar under Trumpadministrasjonen. Vi ser nærare på kva konsekvensane av dette kan bety for det transatlantiske forholdet.

tir. 12 okt. 2021
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream to Facebook and Youtube

AUKUS og implikasjonar for Asia, forholdet mellom USA og Europa og ikkje-spreiing

Kva betyr det nye tryggingssamarbeidet mellom Australia, USA og Storbritannia - AUKUS - for tryggleik i Asia, forholdet mellom Kina og USA og forholdet mellom Europa og USA? Og kva med ikkje-spreiing?

tor. 23 sep. 2021
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

EUs grøne giv – implikasjonar for norsk europapolitikk

Kva implikasjonar vil EUs storsatsing "Green Deal" ha for norsk europapolitikk i dei kommande åra?

man. 11 feb. 2019
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Ein stadig lausare union? Differensiering i europeisk integrasjon

Professor Frank Schimmelfennig kjem til NUPI for å diskutere differensiert integrasjon, som har blitt eit hovudtrekk ved europeisk integrasjon.