Fredsbevaring er et av de viktigste verktøyene FN har til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Den tidligere generalsekretæren for FN, Ban Ki-moon, har referert til fredsbevaring som FNs flaggskipsforetak.

En fortid med både suksesser og fiaskoer, et høyt antall dødsfall, og nye trusler som voldelig ekstremisme, har imidlertid reist spørsmål om hvorvidt FNs fredsbevarende styrker fortsatt er egnet til å utføre sine mål. FN og andre internasjonale organisasjoner som utfører fredsoperasjoner, inkludert Den afrikanske union (AU) og Den europeiske union (EU), er derfor under økt press for å rettferdiggjøre effektiviteten og effekten av deres engasjement.

På dette seminaret retter vi oppmerksomheten mot effektiviteten av FNs oppdrag i Mali (MINUSMA) og Sør-Sudan (UNMISS). Her vil forskere fra nettverket Effectiveness of Peace Operations (EPON) presentere funn fra studier av disse to operasjonene. Hver presentasjon vil bli fulgt av et panel bestående av en representant fra FN-oppdrag, samt en representant fra en lokal sivilsamfunnsorganisasjon fra de to landene.

Et sammendrag av den kommende rapporten om FNs fredsoperasjon i Mali er tilgjengelig her:

EPON-rapporten om FNs fredsoperasjon i Sør-Sudan er tilgjengelig her:

NUPI har fått finansiering fra Norges Forskningsråd og Utenriksdepartementet til å støtte EPON og nettverkets forskning, inkludert gjennom prosjektet om FNs fredsoperasjoner (UNPOP) og Training for Peace (TfP)-programmet.

Seminaret strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: