Under dette seminaret skal Andrew Moravcsik snakke om den demokratiske populismen vi ser i dagens Europa. Foredraget hans har tittelen "Why Populist Foreign Policies in Europe are Doomed to Fail" og Moravcsik vil komme med tankevekkende argumenter for hvorfor og hvordan populistenes utenrikspolitikk ikke er bærekraftig i det lange løp.

Andrew Moravcsik er professor i politikk og direktør for EU-programmet ved Princeton University. Han har publisert over 125 vitenskapelige arbeider, inkludert fire bøker. Han er mest kjent for boken The Choice for Europe som har blitt kalt EU-feltets viktigste bok. I det politiske liv har han forhandlet handelsavtaler for den amerikanske regjeringen, vært assistent for visestatsministeren i Sør-Korea og presseassistent i Europakommisjonen. Han har en bachelorgrad fra Standford University, en mastergrad fra John Hopkins University og en doktorgrad fra Harvard University. 

Ordstyrer er NUPI-direktør Ulf Sverdrup. NUPI-forskerne Pernille Rieker og Minda Holm vil gi kommentarer til Moravcsiks foredrag. Arrangementet er en del av seminarserien Norge møter Europa og strmmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: