Bildet viser flagget til det høyreekstreme partiet Den nasjonale bevegelsen i Polen foran den amerikanske ambassaden i Warszawa
Foto: NTB Scanpix

World of the Right: Alternative visions of global order (WoR)

2018 - 2022 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Prosjektet ser nærmere på det konservative "nye høyre" i Russland, USA og Europa, og studerer hva slags alternative tanker og visjoner de har for global politikk.

I USA, Russland og en rekke EU-land har det nasjonale og ofte populistiske høyre fått stadig mer innflytelse. Mens vi vet relativt mye om hvordan disse ideologiene påvirker innenrikspolitikk, og hva slags tanker de har om temaer som nasjonalstaten og innvandring, vet vi overraskende lite om hva slags tanker de har om internasjonal politikk: hva er alternativene til den globale liberale orden? Dette gjelder både spørsmål om utenriks- og sikkerhetspolitikk, institusjoner som FN og folkerett og bredere spørsmål om konservative alternativer til liberal ideologi, sivilisasjon og modernitet - herunder hva som utgjør en 'god stat'. 

Prosjektet på NUPI vil se nærmere på den internasjonale ideologien hos det nye høyre i Russland, USA og Europa, og studere den økende konservative motstanden mot den liberale verdensordenen: hvilke alternative verdensbilder er det som skisseres? Hvor enes de, og hvor enes de ikke? Prosjektet vil avslutningsvis vurdere hvilke konsekvenser disse ideologiene kan ha for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Teoretisk har det som formål å i) bringe studiet av ideologi mer inn i fagfeltet IR, ii) diskutere båndene mellom den nasjonale høyresiden og konservatisme og realisme i politisk teori. 

Det 3-årige prosjektet på NUPI er delvis finansiert av Forsvarsdepartementet, og er ledet av Minda Holm. Hun skriver doktorgrad om tematikken ved Universitetet i København, Institutt for Statsvitenskap (veileder Prof. Ole Wæver), og er også tilknyttet Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS).

Prosjektet er også finansiert av et større internasjonalt forskningsprosjekt om det nye høyre og internasjonal politikk finansiert av det danske Velux Fondet. Prosjektleder for Velux-prosjektet er Dr Vibeke Schou Tjalve (DIIS), som vil bidra til prosjektet på NUPI med sin ekspertise på det amerikanske nye høyre. De andre samarbeidspartnerne er Professor Michael C. Williams (Universitetet i Ottawa), og Dr Jean Francios Drolet, Universitetet Queen Mary.

Finansieringskilde

Forsvarsdepartementet og Velux Foundation

Artikler

Orbáns rasisme bør ikke overraske

September 10, 2022

Denne kronikken ble publisert 10.09.22 I sommer var det mange som reagerte sterkt da Ungarns statsminister Viktor Orbán snakket om å stå imot ‘raseblanding’. «Vi er villige til å blande oss med hverandre, men vi ønsker ikke å bli et raseblandet folk,» uttalte Orbán i en tale.

Er Russland fascistisk?

June 13, 2022

Den faglige debatten om fascisme er mer sober enn den politiske.

KRONIKK: Kremls dobbeltmoral

March 23, 2022

Putins krig setter støttespillerne hans i en skvis.

Skeivt og splittende

June 29, 2021

Kampen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) rettigheter er også polarisert i internasjonal politikk.

News
Bildet viser Ungarns statsminister Viktor Orban Polens statsminister Mateusz Morawiecki og Italias Lega Nord-leder Matteo Salvini som poserer og ser på hverandre etter en pressekonferanse i Budapest, April 2021.

KRONIKK: Myter om ytre høyre

May 7, 2021

De kalles gjerne populister, antiliberale og Russland-vennlige – men er det så enkelt?

News

Ingen selvmotsigelse

September 7, 2020

Det går å være radikal og konservativ på en gang, skriver Minda Holm i denne kronikken.

News

USAs autoritære vending

October 7, 2020

Myndighetene i USA og Russland deler en frykt for motmakt, skriver NUPI-forsker Minda Holm i denne kronikken. 

News

KRONIKK: Gud signe fedrelandet

July 20, 2020

Minda Holm skriver om ideologien som forener populister og intellektuelle.

News
Bildet viser Ungarns statsminister Viktor Orban

KRONIKK: Ytre høyre normaliseres

March 4, 2020

Det ytre høyre normaliseres - også i Norge, skriver Minda Holm i Dagsavisen.

News
Bildet viser Ungarns president Viktor Orbán og Polens president Mateusz Morawieck i Warszawa smilende i samtale, i halvfigur og utendørs, mai 2019.

Høyreradikale trosbrødre

February 7, 2020

Minda Holm skriver om forholdet mellom Polen og Ungarn.

News
Bildet viser Polens president Andrzej Duda og Donald Trump sittende på en scene foran sine respektive lands flagg i USA i september 2019.

Drømmen om å gjenkristne Europa

January 2, 2020

Lederne i Ungarn, Polen og Russland snakker om å beskytte andre kristne – og om å redde Europa fra seg selv, skriver Minda Holm.

News

Står den liberale epoken for fall?

November 19, 2019

30 år etter murens fall er verden mer preget av kontinuitet enn endring, skriver Minda Holm.

News

Hvor radikal er egentlig Kremls anti-liberalisme?

September 27, 2019

NUPI-forsker Minda Holm skriver om Russland og den liberale ideen i Dagsavisen.

News

Russland og det ytre høyre

May 31, 2019

Båndene mellom Russland og ytre høyre i Europa er mer kompliserte enn man kan få inntrykk av i vestlig media, skriver Minda Holm i Dagsavisen-kronikk.

News
Bildet viser Steve Bannon foran USAs flagg

Drømmen om Europa

April 24, 2019

Bannons forsøk på å samle europeiske høyrepopulister har mislykkes. Nå prøver ltalias innenriksminister på det samme, skriver Minda Holm i Dagsavisen-kronikk

News
Bildet viser byen Sirte i Libya, som ble fullstendig ødelagt av kamper i 2011.

Den forstemmende enigheten

January 8, 2019

Det er for lettvint å skylde på etterpåklokskap når det gjelder norsk deltakelse i Libya, skriver Minda Holm.

News
Bildet viser en anti-Soros-plakat med teksten "Ikke la Soros få le sist".

«Ingen enkeltperson er hatet så mye av både det nasjonalistiske og ekstreme høyre som ungarsk-amerikanske George Soros»

November 20, 2018

Minda Holm skriver om hatet mot filantropen og investoren George Soros i Dagsavisen-kronikk.

News

KRONIKK: Norge, USA og folkeretten

September 12, 2018

USA bryter konsekvent de verdiene de selv forfekter, skriver Minda Holm.

News
Bildet viser en collage med Aleksander Dugin og Steve Bannon

KRONIKK: Ideologenes kamp

August 7, 2018

Russiske Aleksander Dugin og amerikanske Steve Bannon bygger høyreradikale nettverk i Europa, skriver Minda Holm .

News

KRONIKK: Familien i internasjonal politikk

July 3, 2018

«Tradisjonelle familieverdier» blir stadig oftere brukt for å rettferdiggjøre stigmatisering.

Publikasjoner

Publication : Kronikk

Myter om ytre høyre

2021
De kalles gjerne populister, antiliberale og Russland-vennlige - men er det så enkelt?
Publication : Feature article

USAs autoritære vending

2020
Amerikanske institusjoner som ble bygd opp for å spre demokrati internasjonalt, vender nå kritikken mot eget land
Publication : Rapport

Brothers in Arms and Faith? The Emerging US-Central and Eastern Europe ‘Special Relationship’

2020
In this policy note, we explore the nature, strength and tensions of the contemporary US-Central Eastern Europe relationship. We describe the expanding ...
Publication : Popular scientific article

Drømmen om å gjenkristne Europa

2019
Lederne i Ungarn, Polen og Russland snakker om å beskytte andre kristne – og om å redde Europa fra seg selv, skriver Minda Holm i denne Dagsavisen-kronikken.
Publication : Popular scientific article

Står den liberale epoken for fall?

2019
30 år etter murens fall er verden mer preget av kontinuitet enn endring.
Publication : KRONIKK

Russland og det ytre høyre

2019
Båndene mellom Russland og ytre høyre i Europa er mer kompliserte enn man kan få inntrykk av i vestlig media, skriver Minda Holm i denne kronikken.
Publication : ARTIKKEL

Mutual Lack of Introspection and the ‘Russia Factor’ in the Liberal West

2019
Minda Holm makes three claims in this article: one about the representation of Russia as an external enemy and the reflex to blame Russia for unwanted ...
Publication : NUPI Working Paper

Visions of an Illiberal World Order? The National Right in Europe, Russia and the US

2018
The rise of a national Right in both Europe and the US is disrupting the security agendas of Western foreign– and defense ministries. Long accustomed ...
Publication : ARTIKKEL

States before relations: On misrecognition and the bifurcated regime of sovereignty

2018
The symbolic structure of the international system, organised around sovereignty, is sustained by an institutional infrastructure that shapes how states ...
Publication : ARTIKKEL_POP

Ideologenes kamp

2018
To innflytelsesrike ideologer – en russisk, en amerikansk – bygger høyreradikale nettverk i Europa. Selv om ideologien springer ut fra like kilder, har ...
Publication : ARTIKKEL_POP

Kampen om suverenitet

2018
Stadig flere stater vektlegger respekt for deres «indre anliggender». Hvor går grensene for staters suverenitet i dag?
Publication : KRONIKK

Norge, USA og folkeretten

2018
Når det gjelder USA og folkeretten, er problemet ikke så mye Trump, som at USA konsekvent bryter de verdiene de selv forfekter, skriver MInda Holm i denne ...
Publication : ARTIKKEL_POP

Hatet mot George Soros

2018
Ingen enkeltperson er hatet så mye av både det nasjonalistiske og ekstreme høyre som ungarsk-amerikanske George Soros.
Publication : KRONIKK

Vår fiende Russland?

2018
De siste fire årene har fiendebildet av Russland i mange land vokst seg svært sterkt, tidvis på unyansert grunnlag. Parallelt har regimet blitt vanskeligere ...
Publication : ARTIKKEL_POP

Familien i internasjonal politikk

2018
Tradisjonelle familieverdier» blir stadig oftere brukt for å rettferdiggjøre systematisk stigmatisering av homofile i vidt forskjellige land verden over, ...
Publication : ARTIKKEL_POP

Frykten for populismen

2018
Det snakkes mye og negativt om populistenes fremmarsj i Europa. Men det er ofte uklart hva som menes med populisme.
Publication : ARTIKKEL

What, When, and Where, Then, is the Concept of Sovereignty?

2018
It is difficult to overstate the importance of the concept sovereignty for international relations (IR). And yet, understanding the historical emergence ...
Publication : ARTIKKEL

Norge, USA og det liberale verdifellesskapet

2017
Trumps delvis anti-liberale politikk setter flere av USAs europeiske allierte, inkludert Norge, i en kinkig posisjon. Én mulig respons er å opptre varsomt, ...
Publication : KRONIKK

Det illiberale Europa

2017
Det er klare fellestrekk i landenes politiske utvikling. Gjennom lovendringer svekker myndighetene uavhengigheten til domstolene, sivilsamfunnet og media. ...
Publication : ARTIKKEL_POP

Ytre Høyre, Foren Eder!

2017
Ytre høyre forfekter nasjonalstaten, men er stadig mer internasjonale. Båndene er særlig sterke mellom bevegelser i USA og Russland.
Publication : Popular scientific article

Kreml og den liberale idéen

2019
Hvor radikal er egentlig Kremls anti-liberalisme?