Teknogigantar som Xiaomi, Huawei, ZTE, Baidu og WeChat har blitt veletablerte namn over heile verda. Nokre av dei konkurrerer om å byggje 5G-nettverk i Europa. Samtidig har nokre av desse selskapa blitt assosierte med statssponsa spionasje og skulda for å leggje til rette for autoritarisme. Korleis skal europeiske styresmakter forstå og møte denne utviklinga?

Det skal Valentin Weber snakke om når han gjestar NUPI 6. februar. Han meiner det er nyttig å sjå på det kinesiske tryggingslandskapet for å kunne svare på desse spørsmåla.

Gjekk du glipp av dette seminaret? Høyr Webers foredrag som NUPI Podcast her:

Valentin Weber er ein doktorgradsstipendiat i cybertryggleik og knytte til forskar ved Centre for Technology and Global Affairs, Oxford University. Han er også ein OTF Senior Fellow i informasjonskontroll ved Berkman Klein Center for Internet & Society, Harvard University. Webers forskingsinteresser inkluderer blant anna korleis cyberdomenet endrar konfliktar og statlege strategiar. Hans noverande forsking fokuserer på integrering av cyberstrategi, og rolla informasjonskontroll har i statlege strategiar. Han har tidlegare jobba for International Security Department i Chatham House.

Seminaret blir arrangert av NUPIs forskingssenter på cybertryggleik, og blir leidd av seniorrådgivar på NUPI Karsten Friis.

Arrangementet blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal: