Hvordan skal myndighetene treffe den riktige balansen mellom avskrekking og samarbeid? Hvilke konsekvenser får endringer i USAs sikkerhetstenkning for amerikansk engasjement i Arktis, og hva kan man forvente seg av et stadig mektigere Kina med interesser i Arktis?

Under dette seminaret vil eksperter fra Norge, Sverige og Danmark presentere sin vurdering av disse spørsmålene, sett fra sine respektive hovedsteder.

Statssekretær i UD, Audun Halvorsen, innleder seminaret med en presentasjon om hvordan regjeringen ser på utviklingstrekkene i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Arktis. I tillegg vil seniorforsker ved NUPI, Njord Wegge, Henrik Breitenbauch, fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet og Magnus Petersson ved Institutt for forsvarsstudier gi sine synspunkter på situasjonen.

 

Seminaret er en del av det UD-støttede prosjektet Norges sikkerhetspolitiske rammer i en ny tid.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: