Hopp til innhold
NUPI skole
Bildet viser flagg i NATO
Foto: UD/Creative Commons/CC BY-ND 2.0

Forskningsprosjekt

Norges sikkerhetspolitiske rammer i en ny tid

Dette prosjektet vil se nærmere på Norges nærmeste allierte og partnere i en ny og mer usikker sikkerhetspolitisk verden.

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika

Usikkerhet er ofte ordet som brukes for å beskrive dagens sikkerhetspolitiske bilde. En rekke nye sikkerhetspolitiske utfordringer og trusler har vokst fram over de siste årene, noe som har medført mer usikkerhet internasjonalt. Samtidig, og kanskje mest spesielt, er det usikkerhet knyttet til våre nærmeste allierte og partnere.

Det er fortsatt uklart hvor Trump-administrasjonen vil ta USA, og hva slags rolle den ser for seg at USA skal ta i verden. I tillegg er det usikkerhet knyttet til EU og Europas utvikling. Dette skyldes dels Brexit, dels etterdønninger etter finanskrisen, migrasjonskrisen og generell politisk misnøye med EU.

Et opplyst offentlig ordskifte og en bred debatt er særs viktig i en slik omskiftning. Formålet med prosjektet er å bidra til en bred offentlig debatt, med forskningsbasert kunnskap til å belyse, diskutere og fremheve problemstillinger av sikkerhetspolitisk betydning for Norge. Fokuset er primært på Norges allierte og nære partnere.

Prosjektet tar sikte på å arrangere en rekke offentlige seminarer over de neste tre årene, der norske og internasjonale eksperter vil diskutere de aktuelle utfordringene. I tillegg vil det bli utgitt flere policy briefs og akademiske artikler tilknyttet prosjektet.

Tidligere arrangementer fra prosjektet:

Hvilke utfordringer står NATO overfor?Er Russland på kollisjonskurs med Vesten?Brexit og fremtiden til europeisk og norsk sikkerhetProsjektleder

Karsten Friis
Forsker 1

Deltakere

Pernille Rieker
Forsker I
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Forskningsassistent (deltid)
Erik Reichborn-Kjennerud
Seniorforsker
Vegard Valther Hansen
Tidligere ansatt

Aktuelt

Nyheter
Nyheter

KRONIKK: NATO-toppmøtet alle gruer seg til

Sår Donald Trump igjen tvil om USAs forpliktelser i NATO, vil det sende sjokkbølger gjennom alliansen.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
Nyheter
Nyheter

Professor: Russland vs. Vesten – stadig mer farlig

Hør Christopher Coker i NUPI podcast.

 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Konflikt
 • Styring
Bildet viser LSE-professor Christoper Coker på NUPI-seminar.
Nyheter
Nyheter

Store utfordringer for norsk sikkerhetspolitikk

- Alle er mer alene nå, også Norge.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Konflikt
Bildet viser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Sikkerhetspolitiske rammebetingelser i bevegelse

Verden preges av mer kompleksitet og usikkerhet enn på flere tiår. Kanskje har vi har allerede vent oss til hyppigere omveltninger. Mennesker er tilpasningsdyktige. Kanskje har vi ikke fullt ut tatt inn rekkevidden – også for Norge – av skredet av hendelser og endring i Europa og internasjonal sikkerhetspolitikk siden 2014. Norges sikkerhetspolitiske omland har blitt mer polarisert og mer fragmentert. Samtidig er noe dypere synliggjort; grunnpilarene for norsk sikkerhets og forsvarspolitikk er i bevegelse. Retningen er også mindre medstrøms for småstaten Norge enn nordmenn har vent seg til i nærmest hele perioden etter den andre verdenskrig. Denne analysen belyser utviklingstrekk som påvirker rammebetingelsene for Norges sikkerhet. Noen trekk skiller seg ut: Geopolitisk maktforskyvning utfordrer den institusjonaliserte verdensorden, og USA har vist tegn til å en mer avventende holdning til rollen som garantist og ledende stormakt. Samtidig kan et mer komplekst trusselbilde tvinge NATO til endringer som utfordrer samholdet i alliansen. Sett fra et norsk ståsted: Hvilke dilemmaer, utfordringer og nøkkelspørsmål vil kunne møte norske beslutningstakere i årene som kommer?

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Hvordan svare Russland?

Militært sett er vår sikkerhetspolitikk ingen reell trussel mot Kola og bidrar ikke til økt spenning i nord, skriver Karsten Friis i denne kronikken.

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika

Prosjektleder

Karsten Friis
Forsker 1

Deltakere

Pernille Rieker
Forsker I
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Forskningsassistent (deltid)
Erik Reichborn-Kjennerud
Seniorforsker
Vegard Valther Hansen
Tidligere ansatt