Bildet viser flagg i NATO
Foto: UD/Creative Commons/CC BY-ND 2.0

Norges sikkerhetspolitiske rammer i en ny tid

2017 - 2021 (Avsluttet) Prosjektnummer: 22050-1
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet vil se nærmere på Norges nærmeste allierte og partnere i en ny og mer usikker sikkerhetspolitisk verden.

Usikkerhet er ofte ordet som brukes for å beskrive dagens sikkerhetspolitiske bilde. En rekke nye sikkerhetspolitiske utfordringer og trusler har vokst fram over de siste årene, noe som har medført mer usikkerhet internasjonalt. Samtidig, og kanskje mest spesielt, er det usikkerhet knyttet til våre nærmeste allierte og partnere.

Det er fortsatt uklart hvor Trump-administrasjonen vil ta USA, og hva slags rolle den ser for seg at USA skal ta i verden. I tillegg er det usikkerhet knyttet til EU og Europas utvikling. Dette skyldes dels Brexit, dels etterdønninger etter finanskrisen, migrasjonskrisen og generell politisk misnøye med EU.

Et opplyst offentlig ordskifte og en bred debatt er særs viktig i en slik omskiftning. Formålet med prosjektet er å bidra til en bred offentlig debatt, med forskningsbasert kunnskap til å belyse, diskutere og fremheve problemstillinger av sikkerhetspolitisk betydning for Norge. Fokuset er primært på Norges allierte og nære partnere.

Prosjektet tar sikte på å arrangere en rekke offentlige seminarer over de neste tre årene, der norske og internasjonale eksperter vil diskutere de aktuelle utfordringene. I tillegg vil det bli utgitt flere policy briefs og akademiske artikler tilknyttet prosjektet.

Tidligere arrangementer fra prosjektet:

Hvilke utfordringer står NATO overfor?Er Russland på kollisjonskurs med Vesten?Brexit og fremtiden til europeisk og norsk sikkerhetProgram

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Artikler

News

KRONIKK: NATO-toppmøtet alle gruer seg til

July 4, 2018

Sår Donald Trump igjen tvil om USAs forpliktelser i NATO, vil det sende sjokkbølger gjennom alliansen.

News
Bildet viser LSE-professor Christoper Coker på NUPI-seminar.

Professor: Russland vs. Vesten – stadig mer farlig

May 11, 2018

Hør Christopher Coker i NUPI podcast.

News
Bildet viser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Store utfordringer for norsk sikkerhetspolitikk

April 23, 2018

- Alle er mer alene nå, også Norge.

Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief

Sikkerhetspolitiske rammebetingelser i bevegelse

2018
Verden preges av mer kompleksitet og usikkerhet enn på flere tiår. Kanskje har vi har allerede vent oss til hyppigere omveltninger. Mennesker er tilpasningsdyktige. ...
Publication : KRONIKK

Hvordan svare Russland?

2018
Militært sett er vår sikkerhetspolitikk ingen reell trussel mot Kola og bidrar ikke til økt spenning i nord, skriver Karsten Friis i denne kronikken.