80-tallets Skandinavia, og først og fremst Sverige, var preget av ubåtjakter mot en ukjent fiende. På 70-tallet hadde flere stater fra øst og vest regelmessig krenket svensk og norsk sjøterritorium. På 80-tallet skjedde noe nytt. Små ubåter som gikk på bunn med belter viste seg frem i svenske havner og marinebaser. I 1984 sa det svenske høyrepartiets leder, Ulf Adelsohn: «För första gången sedan 1809 möter svenska soldater utländska soldater på svensk mark. Det visar hur allvarligt detta är.»

I dag vet vi at den amerikanske marinen (US Navy) hadde hemmelige hydrofoner i svenske farvann, som fulgte de sovjetiske ubåtenes bevegelser. US Navy hevdet at den sovjetiske marinen opererte i territorialfarvannet til Sverige, men at de aldri gikk inn i selve skjærgården. Disse (på den tiden ukjente) hydrofonene ble vedlikeholdt av små utenlandske ubåter, som ble tatt inn i Østersjøen på ombygde sivile handelsfartøy. Diplomater, forskere og journalister pekte mot Sovjetunionen, og den svenske regjeringen protesterte skarpt mot Moskva.

I 1980 sa 27 % av det svenske folk på Sovjetunionen som en trussel eller som uvennlig mot Sverige. I 1983 hadde dette tallet økt til 83 %. Sverige hadde altså på tre år radikalt endret oppfatning av fiendebildet møt øst. Gjennom hele 80-tallet fortsatte små ubåter å dukke opp på de mest utenkelige steder, mens sovjetiske ledere ba svenskene om å senke disse ubåtene. De hevdet at ubåtene ikke var deres. I 2014 var det en lignende hendelse i Sverige, men det viste seg å være noe helt annet enn en ubåt.

Hva vet vi egentlig om denne skjulte aktiviteten under vann? Med stadig økende marine- og ubåtaktivitet i våre nærområder, blir vi lurt av det hemmelige maktspillet også i dag?

Dette har Ola Tunander sett nærmere på i sin nye bok Det svenska ubåtskriget. Her har han kartlagt hemmelige ubåtoperasjoner fra den kalde krigen til i dag. Sammen med NUPI-forskerne Sverre Lodgaard og Vegard Valther Hansen, skal han presentere boken sin på NUPI 26. februar.

Ola Tunander er Research Professor Emeritus ved Institutt for Fredsforskning på PRIO. Tunander var forsker ved PRIO 1987-2017. Han har skrevet flere bøker om sikkerhetspolitikk, om ubåtoperasjoner og marinestrategi. Han var sivil ekspert i den svenske Ubåtsutredning 2001.

Sverre Lodgaard er seniorforsker og tidligere direktør ved NUPI (1997-2007) og PRIO (1987-1992).

Vegard Valther Hansen er seniorrådgiver ved NUPI, tidligere ubåtoffiser og etterretningsoffiser.

Pernille Rieker er forsker I ved NUPI og koordinator for NUPIs senter for europastudier.

Arrangementet varer fra kl. 10.00 til kl. 11.30.