Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Militærmaktseminaret 2020: Ny president i USA – kva betyr det for Noreg?

Vi ønskjer velkommen til Militærmaktseminaret 2020, i år i heildigital drakt! Bli med når vi skal ta ein nærare titt på kva det amerikanske presidentvalet har å seie for Noregs tryggingsforhold til USA.
15 november 2020
09:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk og norsk
Webinar
Seminar

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Engelsk og norsk
 • Konferanse
 • Fysisk og digitalt

I mange Europeiske hovudstader trekte ein eit letta sukk då det blei klart at Joe Biden erstattar Donald Trump som president i USA. Biden er venta å liggje mykje tettare opp mot europeiske verdiar og prioriteringar enn det forgjengaren hans har gjort. Han ser ut til å vere ein forsvarar av den transatlantiske ordenen, og ein sterk tilhengjar av NATO, Parisavtalen og atomavtalen med Iran.

Biden har retta skarp krititikk mot utanriks- og tryggingspolitikken til Trumps-administrasjonen og på tryggingskonferansen i München i fjor, lova han at USA «will be back». Men kva betyr eigentleg det? Kan vi nokon gong forvente at alt skal gå tilbake til slik det var for fire år sidan? Eller vil også ein Biden-administrasjon endre fokus og prioriteringar samanlikna med Obamas presidentskap?

Er det til dømes sannsynleg at Biden held fram med å prioritere Asia-stillehavsregionen og Kina over Europa? How engasjert vil han vere i Midtausten, Sentral-Asia og Nord-Afrika? Kjem Biden-administrasjonen til å halde fram presset for å dele byrdene internt i NATO? Forventar han at Europa handterer Ukraina, Kviterussland og andre statar rundt Europa? Kvar tøff kjem han til å vere mot Russland?

Desse spørsmåla tatt i betraktning; kor førebudd er Europa på å møte amerikanske forventningar og å ta større ansvar for eigen tryggleik? Vil Europa søkje å oppnå «strategisk autonomi», og korleis vil det påverke det transatlantiske forholdet og NATOs framtid? Kan Noreg forvente den same grada av støtte i framtida?

Det 22. militærmaktseminaret vil sjå nærare på desse spørsmåla ved hjelp av ei rekkje nasjonale og internasjonale ekspertar. Programmet startar med eit strategisk bilete sett frå USA og Europa. Deretter blir fokuset på europeisk tryggingsutvikling og respons, før vi zoomar inn på Noreg og betydning for norsk tryggleik og forsvar.

PROGRAM

09.15-10.00: Panel 1: Det strategiske biletet: Kva vil dei neste fire åra bringe?

NUPI-direktør Ulf Sverdrup

Statssekretær Tone Skogen, Forsvarsdepartementet

Ambassadør Wolfgang Ischinger, leiar av Munich Security Conference

Ian Brzezinski, seniorpartnar Transatlantic Security Initiative, Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council, Washington DC

Gjekk du av seminaret? Sjå det igjen her:

10.15-11.00: Panel 2: Europeisk tryggleik og forsvarsperspektiv: Kva no?

Nathalie Tocci, direktør, Istituto Affari Internazionali I Roma, og spesialrådgivar for EU High Representative Josep Borrell

Sophia Besch, seniorforskar, Centre for European Reform

Marianne Riddervold, Professor, Universitetet i Innlandet og NUPI

Ordstyrar: Karsten Friis, seniorforskar, NUPI

Gjekk du av seminaret? Sjå det igjen her:

11.15-12.00: Panel 3: Utviklinga i USA og betydninga for NATO og Noreg (på norsk)

Brigader Gjermund Eide, Militærrådgivar til NATOs generalsekretær

Flaggkommandør Solveig Krey, Nestkommanderende i operasjonsavdelinga ved Forsvarsstaben (FST)

Oberst Terje Bruøygard, Sjef planseksjonen (J5) ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH)

Ordstyrar: Vegard Valther Hansen, seniorrådgivar (NUPI)

Gjekk du av seminaret? Sjå det igjen her:

Deltakere

Tone Skogen
Statssekretær, Forsvarsdepartementet
Wolfgang Ischinger
Chairman of the Munich Security Conference
Ian Brzezinski
Senior Fellow, Transatlantic Security Initiative, Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council, Washington DC
Nathalie Tocci
Director of Istituto Affari Internazionali and Special Advisor to EU High Representative Josep Borrell
Sophia Besch
Senior Research Fellow, Centre for European Reform
Marianne Riddervold
Forsker I (bistilling)
Gjermund Eide
Brigader, Militærrådgiver til NATOs generalsekretær
Solveig Krey
Flaggkommandør, Nestkommanderende i operasjonsavdelingen ved Forsvarsstaben (FST)
Terje Bruøygard
Sjef planseksjonen (J5) ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
Ulf Sverdrup
Tidligere direktør
Karsten Friis
Forsker 1
Vegard Valther Hansen
Tidligere ansatt
15 november 2020
09:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk og norsk
Webinar
Seminar

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Engelsk og norsk
 • Konferanse
 • Fysisk og digitalt