Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

WEBINAR: Jihad i Sahel: aktørar, utvikling og kontekst

Kven er jihadist-opprørarane, kvifor vinn dei terreng, og kva er den sannsynlege utviklinga i Sahel i tida som kjem?
21 april 2020
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Webinar
Seminar

Temaer

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
 • Engelsk
 • Seminar
 • Digital

Dei siste åra har tryggingssituasjonen i Sahel gradvis blitt forverra. Lokale jihadistgrupper knytte til både IS og al-Qaida har fått fotfeste, noko som har resultert i ein auke i talet på angrep på både sivile, lokale militsar og regjeringsstyrkar. Den forverra situasjonen har ført til at det internasjonale samfunnet har auka si støtte til dei lokale regjeringsstyrkane, inkludert tusenvis av soldatar til operasjonar leidd av Den afrikanske unionen , FN og EU. Trass i denne auken er situasjonen framleis vanskeleg. Kven er jihadi-opprørerne, kvifor vinn dei terreng, og kva er den sannsynlege utviklinga i Sahel i tida som kjem?

Vil du sjå seminaret i ettertid? Det kan du gjere på YouTube-kanalen vår:Vidar Skretting frå Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) skal snakke om jihadist-aktørane som er involverte i konflikten i Sahel, med fokus på JNIM og ISGS, dei regionale grupperingane til al-Qaida og IS. Han vil gi ei oversikt over historia og statusen til dei to gruppene, og diskutere utviklinga det siste året, der ein har sett ein stor auke i jihadi-angrep. Skretting skal også snakke om korleis ISGS styrkjer banda til IS sentralt, og teikna på auka spenning mellom JNIM og ISGS.

Til å gi ei oversikt over det jihadistiske landskapet i det sentrale Sahel, har vi også invitert Alessio Iocchi (NUPI). Han skal presentere den spesifikke konteksten rundt Tsjadsjøen, der Tsjad, Nigeria, Niger og Kamerun møtest. Dette området er sentralt for IS' vestafrikanske provins (ISWAP) og Jamā'at Ahlus-Sunná lok-Da'wa wal-Jihād (JAS-DJ), ei jihadistgruppe leidde av imam Shekau som hadde ein kort flørt med IS før han blei oppsagd. I den første delen vil Iocchi beskrive framveksten av ISWAP midt i harde doktrinale samanstøytar innan JAS-DJ og beskrive viktige hendingar i åra 2019-2020. I den andre delen vil han analysere maktnettverka i begge gruppene rundt Tsjadsjøen og grunnlaget for maktbasen og kravet deira om autoritet.

Arrangementet blir halde online som eit webinar. Her er ein video som viser korleis du deltar på eit seminar gjennom Microsoft Teams.

Seminaret varer frå 10.00 til 11.00 og blir arrangerte av Konsortium for forsking på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Deltakere

Vidar Skretting
Norwegian Defence Research Establishment (FFI)
Alessio Iocchi
Tidligere ansatt
21 april 2020
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Webinar
Seminar

Temaer

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
 • Engelsk
 • Seminar
 • Digital