Sjå heile webinaret her:

Mens EU's globale strategi for 2016 er relativt vag, er håpet at det strategiske kompasset skal klargjere formålet med tryggleiks- og forsvaspolitikken (CSDP). Prosessen knytt til det strategiske kompasset dekkjer tre aspekt: Å formulere den første felles trusselvurderinga for EU, å avtale og semjast om klare og oppnåelege mål for å styrkje EU som ein aktør innan tryggleik og forsvar. Og til sist, å tilby politisk rettleiing til framtidige militære planleggingsprosessar. Denne prosessen er delt inn i fire område: Krisehandtering, motstandsdyktigheit, kapasitetsutvikling og samarbeid.

På grunn av nokre tekniske utfordringar vil ikkje alle få ein stadfestingse-post etter påmelding. Du er likevel registrert i systema våre, og kan delta på arrangementet.

I samarbeid med "German Council on Foreign Relations", vil dette webinaret forklare og diskutere bakgrunnen, framgangen, og utfordringane prosessen møter undervegs. I webinaret vil vi også sjå på det breiare strategiske biletet.

Vil du få invitasjonar til seminar, analysar og ny forsking rett i e-postboksen? Meld deg på NUPIs nyheitsbrev her!