Meir om seminaret her.

Nokre timar før den russiske invasjonen av Ukraina starta den 24. februar, oppdaga Microsofts globale Threat Intelligence Center (MSTIC) ein ny runde med offensive og potensielt øydeleggjande cyberangrep retta mot Ukrainas digitale infrastruktur. I tett samarbeid med ukrainske styresmakter blei angripne stoppa. Dette viser viktigheita av privat-offentleg samarbeid for å møte truslar i det digitale rommet, i både krigstid og fredstid. 

Innslaget av digitale truslar mot Noreg, våre allierte og partnarane våre blir stadig større. Korleis vernar vi norske interesser og verksemder mot målretta digitale angrep utanfrå? Og korleis kan teknologi styrkje den norske motstandsdyktigheita mot cyberangrep? 

Seminaret er ferdig 14.00.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Microsoft Norge og NUPI.

Medverkande

Karsten Friis, Leiar for forskingsgruppa for tryggleik og forsvar, NUPI

Sofie Nystrøm, Direktør, NSM

Mahmoud Farahmand, Stortingsrepresentant, Høgre

Casper Klynge, VP European Government Affairs, Microsoft

Peter Gitmark, Leier samfunn, Hill+Knowlton Noreg

Kontaktperson

Kristine Beitland, Direktør for styresmaktskontakt, Microsoft Norge, 99207734