De siste årene har det vært en økning i forskning som ser på virkningen av sanksjoner, basert på nyere og tidligere erfaringer. I Europa har Kiel Institute for the World Economy vært en hovedbidragsyter på feltet, med Julian Hinz som en sentral aktør. På seminaret vil Hinz gi en kort innledning om den økonomiske effekten av sanksjoner, og presentere pågående arbeid med de økonomiske og politiske konsekvensene av sanksjoner i Russland.

Hinz har, sammen med Robert Gold og Michele Valsecchi, studert sanksjonene som ble pålagt Russland i 2014 og deres effekt på stemmeatferden både i president- og parlamentsvalg i Russland. På den økonomiske siden skadet sanksjonene Russlands utenrikshandel betydelig, men politisk var suksessen til sanksjonene blandet: De foreløpige resultatene indikerer at regimestøtten økte betydelig som svar på sanksjonene, på bekostning av stemmestøtte fra kommunistpartier i Russland.

Seminaret er en del av aktiviteten til EUROSHOCKS-prosjektet, finansiert av Norges forskningsråd, og koordinert av NUPI med IfW, University of Groningen og London School of Economics and Political Science som deltakere.

Arrangementet strømmes også direkte til NUPIs YouTube-kanal. Digital deltakelse krever ikke påmelding.