Gjekk du glipp av seminaret? Sjå opptaket på YouTube-kanalen vår:

Abkhasias forsøk på å vinne internasjonal anerkjenning har blitt møtt med ulike utfordringar og gitt ulike – og nokre gonger, uventa – resultat. Basert på eit omfattande arkivmateriale frå WikiLeaks, og dessutan intervju med aktørar som har stått sentralt i prosessen, har professor Donnacha Ó Beacháin studert Abkhasias forsøk på å etablere diplomatiske samband i det post-sovjetiske området, i Latin-Amerika og blant mikrostatar i det sørlege Stillehavet.

Trass i Russlands dominans i det post-sovjetiske området og dets imponerande arsenal av insentiv og truslar, har Kreml trass i for fleire forsøk, ikkje lykkast med å få ein einaste post-sovjetisk FN-medlem til å anerkjenne Abkhasia. I Latin-Amerika, der konfliktane i Sør-Kaukasus er perifere, men relasjonane med Russland gode og antipatiane mot USA sterke, så vi nokre tilfelle av tidleg anerkjenning – og nokon som glapp. Likeins var det blant mikrostatane i det sørlege Stillehavet fleire aktørar med erfaring frå den diplomatiske dragkampen mellom Kina og Taiwan som tilbaud anerkjenning. Når anerkjenning kjem med ein prislapp og blir tilboden til høystbydande, kan han likevel også potensielt reverserast dersom desse mikrostatane blir presenterte for eit betre tilbod. Det seinaste tilfellet av anerkjenning, Syrias, var i stor grad ei motyting etter at Russland redda Bashir Al-Assads regime. Når internasjonal anerkjenning på denne måten blir gjord avhengig av enkeltpersonar eller regime i staden for solidaritet mellom statar, eller også er knytt til økonomiske vinning, held fram med å vere den sårbar.

Dr Donnacha Ó Beacháin er professor ved School of Law and Government, Dublin City University, der han foreles om post-sovjetisk politikk, ikkje-anerkjende statar og irsk politikk.