Hopp til innhold
NUPI skole
Bildet viser Russlands president Vladimir Putin og tidligere leder for Abkhazia, Raul Khadzhimba, i samtale foran sine respektive flagg i 2017

PATRON OG KLIENT: Russlands president Vladimir Putin og tidligere leder for Abkhazia, Raul Khadzhimba, i samtale på en pressekonferanse i 2017.

Foto: Alexei Druzhinin/NTB Scanpix

Forskningsprosjekt

Dynamics of de facto state patron-client relations

Nesten alle de facto-stater som overlever i noe tid har en "patron" eller "beskytterstat" som sørger for sikkerhetsgarantier og økonomisk støtte. Ofte har dette ført til at de facto-statene har blitt avskrevet som brikker i patronens maktspill. I "DeFacto" ønsker vi å utfordre denne antagelsen og undersøke hvilket handlingsrom de facto statene har.

Temaer

 • Utviklingspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • Styring

Arrangementer

"DeFacto" vil gjennom surveyer, feltarbeid og ekspertintervjuer ta for seg tre overordnede spørsmål:

 • Hvordan begrenser/styrker den hjemlige opinionen de facto statens politiske ledere vis-a-vis patronen?
 • Hvordan navigerer disse lederne mellom hjemlige krav og patronens forventninger?
 • Og hvordan utøver patronstater innflytelse?

De facto-stater er stater som ikke har oppnådd internasjonal anerkjennelse. Slike stater har lenge blitt behandlet som "blanke flekker", oversett både i akademisk litteratur og på kart. De spiller imidlertid en viktig rolle i internasjonal politikk: Siden slutten på den kalde krigen har de facto-stater vært involvert i et stort antall voldelige konflikter knyttet til at de har blitt opprettet, fått endret status eller blitt avskaffet. Det er derfor viktig å oppnå en bedre forståelse av dynamikken i de facto stat-konflikter.

Nesten alle de facto-stater som overlever i noe tid har en "patron" eller "beskytterstat" som sørger for sikkerhetsgarantier og økonomisk støtte. Ofte har dette ført til at de facto statene har blitt avskrevet som brikker i patronens maktspill. I "DeFacto" ønsker vi å utfordre denne antagelsen og undersøke hvilket handlingsrom de facto-statene har.

Ambisjonen er å flytte fokuset innen de facto stat-studier fra å undersøke (fravær av) konfliktløsning til å utforske faktorene som bidrar til å opprettholde status quo. Dette vil vi gjøre ved å utvikle en ny modell for hvordan man kan forstå patron-klient relasjoner. Vi er spesielt opptatt av å utforske hvordan lokalbefolkningen kan begrense ledernes handlingsrom, men også være en ressurs lederne kan mobilisere i forhandlinger med patronen.

Studien vil omfatte alle åtte eksisterende de facto stater som har en "beskytter": Abkhasia, Donetsk, Luhansk, Nagorno-Karabakh, Nord-Kypros, Sør-Ossetia, Taiwan og Transnistria. I tillegg vil vi inkludere de to eneste tilfellene etter den kalde krigen av de facto-stater med "patron" som mislyktes: Srpska Krajina og Republika Srpska. 

Eksterne prosjektressurser

Prosjektleder

Helge Blakkisrud
Seniorforsker (bistilling)

Deltakere

Tamta Gelashvili
Tidligere ansatt
Tora Berge Naterstad
Former employee

Aktuelt

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Abkhasia mellom Russland og resten av verden

The World Stage ser nærmere på Abkhasia, en de facto-stat i Sør-Kaukasus. Vi setter søkelyset på Abkhasias forsøk på å knytte diplomatiske bånd i det post-sovjetiske området og i andre deler av verden, samt på forholdet til beskytterstaten Russland.
 • Diplomati
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
DeFacto the World stage innspilling_med logo.png
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPIs ekspertise på Ukraina-konflikten

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige eksperter og relevant forskning på Ukraina-konflikten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Putin Zelensky og Stoltenberg.jpg
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Hva skjer i Nagorno-Karabakh?

Nok en gang preger Nagorno-Karabakh avisoverskriftene, etter at det sist helg brøt ut kamper i den lille enklaven i Sør-Kaukasus. NUPI-forsker Helge Blakkisrud forklarer hva som skjer, og hvorfor, i NUPI-podden.

 • Russland og Eurasia
 • Konflikt

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Tamta Gelashvili, Helge Blakkisrud, Pål Kolstø, Pål Kolstø

Trade, Trust, and De Facto State Conflicts: Abkhazia’s International Economic Engagement

Fremmer handel virkelig tillit? I konfliktherjede regioner kan utviklingen av handelsforbindelser bidra til å endre konflikter eller til og med legge til rette for fredsbygging. Men når det gjelder de facto stater – stater med ingen eller begrenset internasjonal anerkjennelse – er forholdet mellom de to kanskje ikke fullt så enkelt. En nærmere titt på Abkhasia, en de facto-stat i det omstridte nabolaget mellom Russland og EU, viser at handel kan trives selv i en post-konfliktsituasjon der den gjensidige mistilliten er høy. Men så lenge handel skjer uformelt og i skyggen, hjelper det ikke med å bygge tillit på statlig nivå.

 • Global økonomi
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Regioner
 • Russland og Eurasia
 • Fred, krise og konflikt
 • Konflikt
Screen-Shot-2021-12-12-at-3.57.38-PM-220x242_large.png
 • Global økonomi
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Regioner
 • Russland og Eurasia
 • Fred, krise og konflikt
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Russia's Neighborhood Policy and Its Eurasian Client States: No Autocracy Export

Driver autoritære regimer med aktiv eksport av sine egne politiske systemer? Eller er de først og fremst opptatt av å ivareta geopolitiske interesser? Denne artikkelen utforsker disse spørsmålene ved å undersøke Russlands politikk overfor Abkhasia, Sør-Ossetia og Transnistria. I alle disse tre de facto-statene er Moskva fullt i stand til å diktere utfallet av lokale valgprosesser dersom de skulle ønske det, men vi finner at Moskva i økende grad har avstått fra direkte innblanding. Disse klientstatene har ikke mulighet til å vende Russland ryggen, og gitt at Moskvas geopolitiske interesser er sikret, virker russiske myndigheter villige til å gi dem et visst slingringsmonn. Vi spør deretter om disse funnene kan ekstrapoleres til Russlands politikk overfor klientstater mer generelt, og diskuterer Moskvas reaksjon på forsøkene på regimeendring i Armenia og Hviterussland.

 • Global økonomi
 • Regional integrasjon
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Russland og Eurasia
 • Fred, krise og konflikt
 • Sårbare stater
Blakkisrud-Kolsto-in-Russia-in-Global-Affairs_large.png
 • Global økonomi
 • Regional integrasjon
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Russland og Eurasia
 • Fred, krise og konflikt
 • Sårbare stater