Registrer deg her!

Stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina har blitt grunnleggende i internasjonal politikk, noe som får avgjørende betydning for småstater som Danmark og Norge. Ikke minst gjelder dette for landenes egne bilaterale forhold til Kina.

Danmark har allerede i stigende grad måttet forholde seg til politiske, økonomiske, teknologiske og sikkerhetspolitiske konflikter mellom Beijing og Washington. 5G og kritisk digital infrastruktur, kinesiske investeringer på Grønland, og ulike verdipolitiske sammenstøt er eksempler på dette. Vi har også vært vitne til et dramatisk stemningsskifte, der Kina på få år har blitt gått fra å være Danmarks strategiske partner til å bli oppfattet som en systemisk rival.

Med utgangspunkt i boken ”Danske perspektiver på Kina” gir seniorforsker ved DIIS, Andreas Bøje Forsby, et overblikk over Danmarks endrede forhold til Kina, og sammenligner dette med Norges forhold til Kina, som har vært i endring. 

NUPIs Bjørnar Sverdrup-Thygeson leder arrangementet og vil også gi en kommentar til Forsbys presentasjon. Seminaret foregår på NUPI, og strømmes til vår YouTube-kanal. Om du ønsker å delta digitalt, skal du ikke registrere deg.