REGISTRER DEG HER!

Bistand- og utviklingspolitikk har lenge blitt sett på som noe spesielt og altruistisk, avsondret egeninteresser og stormaktspolitikk. Krig i Europa, pandemi og økte levekostnader nasjonalt har påvirket bistandens innretning og volum, og viser hvordan bistandspolitikken kobles til andre politikkfelt og norske interesser. Norge har redusert bistanden, og krigen i Ukraina har ført til at bistanden har blitt flyttet fra utviklingsland i det globale sør for å finansiere flyktninger i Norge, og nødhjelp i og gjenoppbygging av Ukraina. Disse trendene er ikke begrenset til Norge, men føyer seg inn i et større nordisk mønster.

Ved å se litt bakover, stiller vi på dette seminaret spørsmålet om hva dette betyr for norsk og nordisk bistand framover. Hva er drivkrefter for endring, og hvordan påvirkes bistandens volum og innretning? Blir bistanden mer fokusert av mindre volum, eller blir bistandsporteføljen bredere av nye mål, interesser og mottagere? 

Seminaret arrangeres i forbindelse med utgivelse av et spesialnummer av tidsskriftet Forum for Development Studies om trender, likheter og forskjeller i nordisk utviklingshjelp. Spesialnummeret inneholder artikler om norsk, svensk, dansk og finsk bistand, samt en fellesartikkel som sammenligner de spesifikke landstudiene. 

I panelet finner du Bjørg Sandkjær (statssekretær, UD), Elling Tjønneland (seniorforsker, CMI), Jan Pettersson (Managing director, Expert Group for Aid Studies), Nikolai Hegertun (seniorrådgiver, Norad) og Gunvor Knag Fylkesnes (direktør for politikk og samfunn, Redd Barna).

Ordstyrer er NUPI-forsker Jon Harald Sande Lie.

Arrangementet foregår på NUPI og strømmes også direkte til vår YouTube-kanal (digital deltakelse krever ikke påmelding). Vi serverer lett frokost fra kl. 08.30 og seminaret begynner kl. 09.00.