Dette arrangementet er nå fullt, men du kan følge oss direkte på NUPI's YouTube-kanal!

Vi lever i en tid med stadig mer intens geopolitisk rivalisering. Det kommer tydelig til uttrykk i Russlands angrepskrig mot Ukraina, men også i det stadig mer anspente forholdet mellom USA og Kina. Nye statlige og ikke-statlige aktører, en skiftende maktbalanse, tett sammenvevd verdenshandel og lynrask teknologiutvikling, gjør at rivaliseringen skjer i en annen virkelighet enn tidligere. Og den vil ha stor betydning for Norge.

Derfor trenger vi nye geopolitiske analyser og utenrikspolitiske strategier. Senter for geopolitikk skal forske på hvordan utfordringene best bør møtes.

Torsdag 26. oktober inviterer vi til lansering av senteret. Hit kommer utenriksminister Espen Barth Eide, samt noen av landets fremste eksperter på sikkerhets- og geopolitikk. 

Senter for geopolitikk er et samarbeid mellom NUPI, Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for forsvarsstudier, UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Oslo. Det finansieres av Utenriksdepartementet gjennom Forskningsrådet.

Arrangementet blir også strømmet direkte til NUPIs YouTube-kanal.

Lanseringen vil foregå i Forstanderskapssalen (3. etasje) på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo.

 

PROGRAM:

09.00-09.05: Velkommen, NUPI-direktør Kari M. Osland

09.05-09.10: Kort om Norge i geopolitikken, forskningssjef og senterleder Ole Jacob Sending (NUPI)

09.10-09.20: Åpningsinnlegg, utenriksminister Espen Barth Eide

09.20-09.35: Samtale mellom utenriksminister Espen Barth Eide og forskningssjef Ole Jacob Sending. Sentrale spørsmål: Hvordan påvirker den økte geopolitiske rivaliseringen Norge? Hvilke utfordringer erfarer UD at dette skaper? Hva trenger UD mer kunnskap om?

09.35-10.05: Geopolitikk og Norges rolle i grønn omstilling: Kort innledning ved Gørild Heggelund (FNI), etterfulgt av samtale med Ida Dokk Smith (NUPI) og Iselin Stensdal (FNI).

10.05-10.20: Pause

10.20-10.50: Geopolitikk og Norges interesser og rolle i multilateralt samarbeid: Kort innledning ved Wrenn Yennie Lindgren (NUPI), etterfulgt av samtale med Hans Jørgen Gåsemyr (NUPI) og Steinar Andresen (FNI).

10.50-11.20: Geopolitikk og norsk sikkerhetspolitikk: Kort innledning ved Henrik S. Hiim (IFS) etterfulgt av samtale med Stian Bones (UiT) og Karsten Friis (NUPI).

11.20-11.50: Geopolitikk og Norges økonomiske interesser: Kort innledning ved Morten Andersen (NUPI), etterfulgt av samtale med Heidi Østbø Haugen (UiO) og Jo Inge Bekkevold (IFS).

11.50-12.00: Kort avslutning, Ole Jacob Sending (NUPI)