Bakgrunssbilde GEOPOL nett.png

Senter for geopolitikk (geopol)

Senteret skal styrke kunnskapen om internasjonale maktforhold og stormaktenes posisjoner – og hvordan dette påvirker Norges interesser og politikk.

Verden er inne i en periode med kraftig intensivering av maktpolitisk og økonomisk rivalisering. Russlands angrepskrig mot Ukraina et uttrykk for dette, men politiske og økonomiske spenninger mellom USA og Kina har også økt. Rivaliseringen skjer nå under andre forhold enn i tidligere historiske perioder. Det er ulik maktfordeling og geografiske fokuspunkter, sammenvevde globale investeringer og handelsrelasjoner, flere institusjonelle aktører og raske teknologiske endringer.

Rivaliseringen vil kunne påvirke Norge sterkt. Derfor må vi forberede utenrikspolitiske svar og strategier basert på nye former for geopolitisk analyse.

Senteret vil ledes av NUPIs forskningssjef Ole Jacob Sending og er et partnerskap med Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for Forsvarsstudier, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo.

Sammen kombinerer senteret landspesifikk ekspertise på stormaktene USA, Kina, EU og Russland, regional ekspertise om Arktis, Asia, Afrika, Europa og Amerika og ekspertise på sentrale temaer som sikkerhet, multilateralisme, vekst og innovasjon, og energi og bærekraft.

Nyheter

KRONIKK: Hvilke politiske utfordringer står norsk økonomi overfor? Her er fem av dem.

November 9, 2023

Utfordringene viser hvor tett internasjonal politikk og økonomi henger sammen, skriver Morten Skumsrud Andersen i Aftenposten.

45 millioner til NUPI-ledet forskningssenter for geopolitikk

June 26, 2023

Senteret skal styrke kunnskapen om internasjonale maktforhold og stormaktenes posisjoner – og hvordan dette påvirker Norges interesser og politikk.

Senterleder

Temaer
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Utviklingspolitikk  Utenrikspolitikk  Internasjonal økonomi  Handel  FN  EU  Internasjonale organisasjoner  Styring  Klima  Energi  Konflikt  Afrika  Asia  Europa  Nord-Amerika  Russland og Eurasia  Midtøsten og Nord-Afrika  Norden
Arrangementer
tor. 26 okt. 2023
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo

Lansering av Senter for geopolitikk

Rivaliseringen mellom stormaktene blir stadig mer intens. Hvordan påvirker det Norge? Det skal noen av landets fremste forskere på sikkerhets- og geopolitikk finne ut av. Torsdag 26. oktober lanseres Senter for geopolitikk.